Som regel forløber kampene i DBU Jyllands turneringer stille og roligt. Men sommetider er der dog ekstra tænding på i kampene, hvorfor et frivilligt observatørkorps tager ud og holder øje med, at kampene afvikles i god ro og orden.

Derfor har DBU Jylland to observatørkorps i henholdsvis i Aarhus og Esbjerg.

Observatørernes blotte tilstedeværelse til kampene er med til at forhindre, at holdene går over stregen. Efter hver kamp indsender observatørerne en kamprapport om kampens forløb. I de få tilfælde, hvor ét af holdene alligevel er gået over stregen, tager korpset kontakt til disciplinærinstansen i DBU Jylland.

Et lille fald
I løbet af 2023 har observatørkorpset i Aarhus været ude til 65 kampe, mens korpset i Esbjerg har været ude til 13 kampe, hvilket bringer det samlede antal op på 78 kampe. Det er en lille nedgang i forhold til 2022, hvor begge korps sammenlagt rykkede ud til 84 kampe.

God selvjustits blandt klubberne
Michael Neergaard er ny formand for observatørkorpset i Aarhus, og selvom han officielt først tiltræder ved årsskiftet, har han fulgt nøje med i løbet af 2023:

- Antallet af kampe har været på cirka samme niveau i år som sidste år - dog med et lille fald, så vi samlet set er endt på 65 kampe i vores område. Modsat de andre år, er der dog ingen klubber at finde på OBS-listen, som er en liste med klubber, som vi normalt holder særligt øje med.

- Det bekræfter mig også i, at vi har en berettigelse og er med til at sikre kampafvikling i et roligt miljø. Jeg fornemmer også en højere form for selvjustits blandt klubberne, som er blevet bedre til at håndtere tilspidsede situationer i opløbet, så de ikke eskalerer, fortæller Michael Neergaard.

Læs også: Ny leder for Aarhus-områdets observatørkorps