De jyske klubber har igen været flittige med forslagspennen, for ikke færre end tolv klubber har fremsat forslag til debat og behandling på de fire regionale årsmøder i sidste halvdel af november.

Klubberne stiller i alt seks af de 18 forslag, mens DBU Jylland står bag de sidste 12.

Børnefodbolden er i spil

Forslagsrækken er som altid bred, og for børnene lægges der ud med forslag, der skal gøre matchningen endnu bedre for U8-U12, idet der på baggrund af de gode erfaringer med ombrydninger foreslås at lave automatisk indplacering mellem sæsonerne, som det kendes fra 11-mands. Tanken er at undgå over- og undertilmelding, ligesom kampfordelerne får mindre arbejde bag skærmen.

Allingåbro IF følger op med et forslag om, at et helt hold på baggrund af resultater skal kunne rykkes en årgang ned for at sikre bedre matchning og fastholdelse af spillere. Dette skal gælde i børne- og ungdomsrækker.

Ungdomsårgange og fri tilmelding

På ungdomssiden foreslår sydjyske Starup UIF at begrænse ungdomsårgangene for begge køn til U14, U16 og U18, dog undtaget Liga 1-niveauerne, som skal fortsætte uændret. Et andet forslag går på at skifte pigernes U16 og U18-rækker ud med en samlet U17+ række.

På drengeungdomssiden blev der i 2019 indført et nyt licenssystem, som efterfølgende har givet nogle småjusteringer af rækkerne. Det vurderes nu at være tid til at rydde bedre op og få skabt mere overskuelighed i form af en ny struktur for U13-U15 Drenge med fri tilmelding. Et brush-up på U16 Drengerækken er også på tegnebrættet, så rækkestrukturen kommer til at ligne U17 og U19 med fri tilmelding/ansøgning.

Senior: Ændringer for både kvinder og herrer

Seniorerne kan også imødese ændringer, idet vestjyske Ørslevkloster IF  foreslår at udvide dispensationsmuligheden i kvindesenior, således at også piger under 15 år kan komme i spil. Et andet forslag går på, at det også skal være muligt for kvinder at spille med på herrehold.

Otte klubber er gået sammen om at 'aflive' ombrydningen i herrernes Serie 5. Bag forslaget står Astrup IF Arden, Hadsund B, Skelund IF, Veddum IF, Visborg IF, Vive IF, Skals FF og Allingåbro IF.

Kampflytning, kompensation ved afbud og sidste spillerunde

Sdr. Rind/Vinkel IF er træt af at stå klar med et stort hjemmebane-setup, som bliver spoleret af et afbud fra udeholdet, og derfor foreslår klubben fra Viborg-egnen, at udeholdet skal kunne præsenteres for et krav om kompensation.

Fra Djursland lyder et forslag fra Mørke IF om, at udeholdet ikke skal kunne kræve en kamp spillet på den oprindelige spilledag pga. konsekvenser for hjemmeklubbens øvrige hold.

For bedre at kunne stille dommere til sidste spillerunde foreslås det at justere i spilletidspunkterne, så en dommer kan dømme flere kampe pr. spilledag. Derudover foreslås det igen at forlænge turneringssamarbejdet med DBU Fyn, som har fungeret i en længere årrække.

Til sidst præsenterer DBU Jyllands bestyrelse en moderniseringspakke af organisationen, som starter med at gøre udvalgsstrukturen mere fleksibel, nedlægge forretningsudvalget og overlade det til bestyrelsen selv at udpege en økonomiansvarlig.


Tilmelding til årsmøderne

Hvis du og din klub ønsker indflydelse på forslagenes skæbne, er det vigtigt at deltage i din regions årsmøde.

Ønsker du at deltage, kan du tilmelde dig online her:

DBU JYLLAND REGION 1

Tirsdag den 15. november
Aalborg Portland Park
Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

TILMELD HER SENEST 5/11

DBU JYLLAND REGION 2

Mandag den 28. november
Aulum Fritidscenter
Markedspladsen 10, 7490 Aulum
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

TILMELD HER SENEST 18/11

DBU JYLLAND REGION 3

Onsdag den 16. november
Hotel Pejsegården
Søndergade 112, 8740 Brædstrup
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

TILMELD HER SENEST 6/11

DBU JYLLAND REGION 4

Torsdag den 17. november
Vejen Idrætscenter
Petersmindevej 1, 6600 Vejen
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

TILMELD HER SENEST 7/11


Sådan er den demokratiske proces

Samtlige forslag, der er behandlet på regionernes årsmøder, kommer helt automatisk til behandling på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning i januar 2022, hvor den endelige vedtagelse skal finde sted (medmindre forslag bliver trukket inden). Årsmøderne skal først og fremmest bruges til at give klubberne indsigt i forslagene og deres konsekvenser.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af formand
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til DBU’s og DBU Breddes repræsentantskaber jf. § 13.6
7. Eventuelt

Se mere om årsmøderne her:

Aarsmoede2022 Mailbanner