De jyske klubber har været flittige med forslagspennen, for ikke færre end tolv klubber har fremsat 15 forslag til debat og behandling på de fire regionale årsmøder i sidste halvdel af november.

Over 80% af de 18 fremsatte forslag kommer dermed direkte fra de jyske klubber, mens DBU Jylland denne gang kun fremsætter tre forslag i alt.

Fleksibilitetsønsker i fokus
Både på sidste års årsmøder og på maj måneds delegeretmøde var der et udtalt ønske fra en del klubber om mere fleksibilitet. Det bærer forslagsrækken præg af.

DBU Jylland nedsatte nemlig på foranledning af debatten en arbejdsgruppe til at kigge på en mere fleksibel spillerbenyttelse. Arbejdet i gruppen er mundet ud i dels et forslag om en udvidelse af fleksibilitetsreglen til genbrug af spillere på forskellige ungdomshold i samme aldersgruppe og dels en ny mulighed for at blive 'spillet fri' til nedrykning på et lavere rangeret hold, hvis bare det lavere rangerede hold har spillet en kamp, hvor spilleren ikke var med.

Også klubberne har haft fleksibilitet i tankerne med forslag som f.eks. Mou IF's ønske om udvidelse af spilledagsbegrebet, hvor de foreslår at betragte fredag-lørdag-søndag-mandag som én spilledag. Hermed frigives en ekstra dag til at spille spillere fri til nedrykning, og som en bonus satser klubben på, at der fordeles kampe på flere dage og det dermed bliver lettere at stille dommere.

Aabenraa BK og Tønder SF fremsætter forslag om flere muligheder for klubskifte for henholdsvis børne- og ungdomsspillere, mens IF Lyseng foreslår at harmonisere reglerne, således at også hold i U19 Drenge Liga 1 må anvende op til tre halvårsspillere pr. kamp.

Samme IF Lyseng foreslår at indføre et tillæg til aldersdispensationer, således at spillere, der dokumentérbart via PHV-målinger (Peak Height Velocity) er fysisk senere udvikledes, kan spille en årgang lavere uden fratagelse af mulighed for at spille med om JM.

Fra Kolding IF er der ønske om at tillade op til fem reserver i U14- og U15-rækker frem for de nuværende tre, ligesom Esbjerg Eagles foreslår at tillade en 'låst' reservemålmand på seniorholdkortet, som kun må benyttes ved en skade hos den startende keeper.

Presfri zone, lavere mål og adgang til børneresultater
Fra Tønder SF kommer forslag om toårige årgange i ungdomsrækkerne på drengesiden, mens Gråsten Boldklub ønsker at afprøve et lavere 11-mandsmål i de yngste ungdomsrækker U13 og U14, og Kolding IF stiller forslag om at øge spilletiden i U15 Drenge Liga 1 fra 2x35 minutter til 2x40 minutter.

Fra Grejs-Dalen Idrætsklub lyder forslaget at afskaffe midtvejsombrydningen, mens Fredericia KFUM, Tønder SF og Aabybro IF ønsker at ændre på datoplanerne for DBU Jyllands liga- og serieturneringer. Skjern GF foreslår på baggrund af egne erfaringer at gøre det valgfrit med forlænget spilletid i landspokalturneringen og dermed springe direkte til straffespark ved uafgjort efter ordinær spilletid.

I børneregi foreslår Lystrup IF at give udvalgte klubpersoner adgang til resultater for at kunne vejlede trænere, mens Hadsund Boldklub ønsker at ændre spillereglerne for 3- og 5-mandsfodbold med indførelse af en 'presfri zone'.

Se alle forslag her
Du kan finde samtlige forslag i deres fulde ordlyd herunder.
Forslagene til årsmøderne
1 Ændring af årgangene i drengeungdom
2 Afskaffelse af midtvejsombrydning
3 Afprøvning af lavere 11-mandsmål i U13 og U14
4 Ændring af spilleregler i 3-mands og 5-mands
5 Adgang til resultater i børnefodbold
6 Ved enighed suspenderes forlænget spilletid i landspokalturnering (indledende runder)
7 Ændring af DBU Jyllands datoplan efterår
8 Ændring af DBU Jyllands datoplan forår og efterår
9 Flere muligheder for klubskifte
10 Halvårsspillere i U19 Drenge Liga 1
11 Udvidelse af fleksibilitetsreglen
12 Bedre mulighed for at spilles fri til nedrykning
13 Ændring af spilledage
14 Dispensation ved PHV-måling
15 Ændring af spilletid
16 Ændring af antal spillere i U14 og U15 11-mands
17 Ændring af antal spillere i senior 11-mands
18 Turneringssamarbejde med DBU Fyn


Tilmelding til årsmøderne

Hvis du og din klub ønsker indflydelse på forslagenes skæbne, er det vigtigt at deltage i din regions årsmøde.

OBS: CORONAPAS ER OBLIGATORISK
Hvis man deltager i spisningen, skal der fremvises gyldigt coronapas, jf. myndighedernes retningslinjer for indendørs serveringssteder.


Ønsker du at deltage, kan du tilmelde dig online her:

DBU Jylland Region 1
Mandag den 22. november
Aalborg Portland Park
Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45


DBU Jylland Region 2
Torsdag den 25. november
Aulum Fritidscenter
Markedspladsen 10, 7490 Aulum
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 3
Onsdag den 17. november
Hotel Pejsegården
Søndergade 112, 8740 Brædstrup
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45


DBU Jylland Region 4
Torsdag den 18. november
Haderslev Idrætscenter, Fuglsang Loungen
Stadionvej 5, 6100 Haderslev
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45


Sådan er den demokratiske proces

Samtlige forslag, der er behandlet på regionernes årsmøder, kommer helt automatisk til behandling på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning i januar 2021, hvor den endelige vedtagelse skal finde sted (medmindre forslag bliver trukket inden). Årsmøderne skal først og fremmest bruges til at give klubberne indsigt i forslagene og deres konsekvenser.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af formand
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til DBU’s og DBU Breddes repræsentantskaber jf. § 13.6
7. Eventuelt

Læs også:
Regionale årsmøder 2021