MIN MENING:

Af DBU Jyllands formand, Bent Clausen

Poul Rotbøll er holdleder for Serie 2-holdet fra Hanstholm IF. Han vasker spillertøjet, hænger det på bøjler, sørger for energidrikke, frugt og chokolade til spillerne, rene håndklæder og meget, meget mere.

For få måneder siden var der ikke noget pigehold for de 8-10-årige i Løsning IF. Nu løber 12 spillere rundt på klubbens lille 5-mandsbane. Det er takket være de tre teenagepiger, Freya Ladefoged, Maja Holmenlund og Amalie Matzen, som har taget teten og oprettet et tilbud til de pågældende pigeårgange i den lille klub nær Horsens.

Og i Tarm nyder fodboldklubben godt af en flittig frivilliggruppe på 10-15 modne mænd, der udfører en række af de mere lavpraktiske opgaver, som de fleste frivillige foreninger bruger en del tid på. Det betyder bl.a., at bestyrelsen i Tarm IF kan bruge sin tid på reelt bestyrelsesarbejde.

Frivilligheden er fundamentet
Dette er blot tre eksempler på det råstof, som driver den jyske breddefodbold – nemlig de tusindvis af uundværlige frivillige. Ja, faktisk viser opgørelser, at der findes omkring 125.000 frivillige i dansk fodbold. Jeg kunne derfor også have nævnt rigtig mange andre eksempler.

I DBU Jylland fejrer vi frivilligheden hele året ved at sætte fokus på og fortælle historierne om de mange fantastiske frivillige, der findes rundt omkring i de jyske fodboldklubber, men vi brugte historierne fra Hanstholm, Løsning og Tarm, da vi sidste år i september i frivillighedsugen (uge 39) – som vi altid gør – satte ekstra fokus på betydningen af de mange fantastiske mennesker, som får fodbolden til at fungere.

Man kan ikke overvurdere de frivilliges betydning i fodboldens verden. Bent Clausen, formand for DBU Jylland

Lige fra kampfordeleren, kassereren, bestyrelsesmedlemmet, børnetræneren, holdlederen, dommeren, kridtmanden og materialemanden til kage-bageren, cafeteria-bestyreren, formanden og alle de andre. Uden dem ville det ikke summe af fodbold hver dag i Jyllands hundredvis af fodboldklubber, og uden dem ville der ikke være en masse fantastiske oplevelser for tusindvis af børn, unge og voksne.

Spil jer til at blive verdensmestre i frivillighed
Som forbund forsøger vi løbende at understøtte klubbernes arbejde med at rekruttere og fastholde frivillige. Derfor har vi også nedsat en frivilliggruppe i DBU Bredde – selvfølgelig bestående af frivillige, som sammen med administrativ hjælp har til opgave at komme med initiativer på området. Senest har gruppen introduceret DBU’s nye Frivillighedsspil, der er et konkret redskab til at styrke frivillighedsarbejdet i hver enkelt fodboldklub i Danmark.

Spillet er bygget op omkring nogle dilemmaer samt 24 konkrete værktøjer, som berører alle faser af frivillighed i klubben – lige fra den svære disciplin omkring rekruttering af nye frivillige til den gode velkomst og fastholdelse.

DBU’s Frivillighedsspil egner sig til bestyrelser eller arbejdsgrupper, som har reference til bestyrelsen, og er udviklet af DBU’s Frivillighedsgruppe i samarbejde med frivillighedseksperterne i virksomheden Ingerfair.

Gruppen har også taget initiativ til 2 webinarer om rekruttering, genrekruttering og fastholdelse af frivillige. Vigtige emner i den kommende tid. Desuden er netop lanceret ”Frivillighedsweb” – et webunivers med fokus på frivilligheden i dansk fodbold, hvor man kan finde værktøjer, handlinger og anden hjælp til klubbens arbejde med frivillige. Alt lige fra skabeloner til velkomstflyers til nye frivillige.

Husk at sige tak til de frivillige
For mig er anerkendelse et nøgleord, når vi taler frivillighed.

Faktisk mener jeg, at anerkendelsen, ligesom frivilligheden i sig selv, ikke må undervurderes. Vi må aldrig tage vores frivillige for givet. For så er jeg bange for, at vi mister rigtig mange af dem.

Hvis man virkelig ønsker at gøre noget ekstra godt for sine værdifulde hjælpere, bør man overveje at etablere en HR-funktion i klubben. Eller tilknytte en frivillig-ansvarlig, om man vil. I hvert fald er det vigtigt, at der i klubben er kræfter til at koordinere og fokusere på de frivilliges arbejdsopgaver og generelle vilkår. Det gør det ikke bare sjovere at være frivillig. Det gør det også langt lettere at rekruttere nye kræfter og fastholde dem, vi har.

Helt generelt vil jeg gerne slå et slag for, at vi husker at hylde og anerkende frivilligheden. Og det lyder måske lidt højstemt, men det er det overhovedet ikke. For et ”tak for indsatsen” varmer de fleste frivillige hjerter. Ikke mindst når man lige har gjort sig umage for at gøre noget godt for andre.

Fra vores side skal der i hvert fald lyde en stor tak til hver enkelt frivillig i jysk fodbold. I er fantastiske og gør en kæmpe forskel. Bent Clausen, formand for DBU Jylland

Frivilligheden er under forandring
Også vores egen organisation er – ligesom idrætsforeningerne – i høj grad baseret på frivillighed. Vi har ganske vist en professionel administration, som servicerer vores medlemsklubber, bestyrelse, udvalg m.v. i dagligdagen, men vi har også et vigtigt frivilligt ben bestående af omkring 260 mennesker. Nogle er involverede i vores fem bestyrelser, men langt de fleste er aktive i forskellige faglige områder som: Børnefodbold, ungdomsfodbold, seniorfodbold, uddannelse, frivillighed, samfund og faciliteter, dommerområdet osv.

Vi oplever, at frivilligheden netop nu er under forandring. Derfor er det vigtigt, at vi som organisation har et fælles ståsted i forhold til udviklingen. Men der er egentlig ikke noget overraskende i forandringerne, for sådan har det altid været. Gennem de efterhånden mange år, hvor jeg selv har været aktiv som frivillig i fodbold, såvel i klub som i DBU Jylland, DBU og Danmarks Idræts-Forbund, har rammerne og tilgangen til frivillighed ændret sig. I DBU Jylland har vi løbende forsøgt at tilpasse os til udviklingen. Vi har f.eks. indført, at alle formænd holder årlige personlige samtaler med deres frivillige udvalgsmedlemmer osv. for at have fokus på trivsel og tilfredshed. Sådan gjorde man ikke for 20 år siden.

Frivilligheden er vigtig for den fortsatte udvikling af vores organisation, og vi har i høj grad behov for at kunne rekruttere og fastholde dygtige frivillige, men også for at skabe større diversitet i vores personkreds, bl.a. i forhold til alder, køn, etnicitet, kompetencer osv.

Frivillighed 2.0 er en ny måde at tænke frivillighed på
Den proces er altid aktuel, og noget som man i en organisation som vores fortløbende er nødt til at have fokus på, og derfor har vi igen i år set nærmere på, hvordan vi kan tiltrække og fastholde de rigtige profiler. Præcis som i en fodboldklub. Vi har kaldt en del af processen for ”frivillighed 2.0” – primært for at signalere at vi har behov for en ny måde at tænke på, samtidig med at vi bevarer frivillighedens unikke fundament.

Det handler bl.a. om tydelige beskrivelser af opgaver, ansvar og forventninger, men også om at få placeret de rigtige frivillige på de rigtige poster. Det kræver bl.a. en tydelig identifikation af kompetencer, så vi på den ene side styrker organisationen og på den anden sikrer, at den enkelte føler sig motiveret og i stand til at bidrage med noget meningsfyldt. Vi har også stillet os selv en række andre spørgsmål: Er vi dygtige nok til forventningsafstemning med nye frivillige? Er vi dygtige nok til at tage imod nye frivillige? Hvad er politikernes rolle? Hvad er den faglige leders rolle?

Vi skal også have fokus på, om vi er gode nok til at tage afsked med frivillige, som måske ikke passer ind i organisationen af den ene eller den anden grund.

Forpligtende kontra dynamiske strukturer
Og endelig vil vi også se på, om vi eventuelt skal strukturere os anderledes end i dag, hvor vi har mange faste udvalg og arbejdsgrupper. Måske skal vi i endnu højere grad operere med løsere og mere dynamiske strukturer, hvor forskellige grupper og teams bliver sammensat med forskellige kompetencer for at adressere en konkret opgave eller udfordring, hvorefter gruppen opløses igen.

Den model har vi ganske vist allerede benyttet i flere år i nogle sammenhænge, men måske vi skal skrue yderligere op, for det giver os mulighed for at tiltrække nogle kompetente og engagerede personer, som gerne vil sige ja til en afgrænset, konkret frivillig opgave, men som f.eks. ikke er villige til at forpligte sig for f.eks. et år eller to. Omvendt har vi også en anden type frivillige, dygtige og engagerede personer, der finder det stærkt motiverende at arbejde med drift, og dem har vi i høj grad også brug for og plads til.

Drøftelserne om frivillighed vil bl.a. indgå i hele reformprocessen og dialogen med DBU Fyn, idet den mulige etablering af en helt ny DBU Bredde Vest-organisation vil være en perfekt anledning til at udvikle og styrke frivilligheden yderligere.

For frivilligheden er fundamentet i klubberne og i DBU Jyllands organisation.

 

Formandens Blog 2019