Der er både helikopterperspektiv og praktiske overvejelser bag de 12 forslag, som de jyske klubber og DBU Jyllands sætter til debat og behandling på de fire regionale årsmøder i sidste halvdel af november.

To tredjedele af forslagene - nemlig otte - er direkte indsendt af de jyske klubber, mens fire kommer fra DBU Jylland.

Fleksibilitet, aldersdispensationer og toårige årgange i fokus
Fra Holtet IF lyder forslaget at udvide fleksibilitetsreglen om fri benyttelse af op til 3 spillere fra klubbens nærmeste højere rangerede DBU Jylland-seniorhold til flere serierækker, mens Hornslet IF ønsker samme regel udvidet til ungdomsrækker. 

Et par klubber har også arbejdet med reglerne for at blive 'spillet fri', og de er enige om at foreslå mere lempelige regler for spilleranvendelse mellem klubbens hold. IF Lyseng har opstillet tre forskellige scenarier i forhold til, hvor mange kampe en given spiller må spille pr. uge, måned eller sæson. Vadum IF ønsker derimod at udvide mulighederne for at blive 'spillet fri' via en slags sidestillelse af de to involverede hold.

Midtjyske Gødvad GIF foreslår at lempe reglerne for spilleberettigelse i det laveste niveau hos både ungdom og senior.

Løsning IF ønsker at afklare og gerne lempe vilkårene for aldersdispensationer i børne- og ungdomsrækker, mens Skovsgaard Boldklub stiller forslag om toårige årgange hele vejen op gennem børne- og ungdomsrækkerne.

Endelig foreslår Føvling/Stenderup UI at vende tilbage til før 1. juli 2017, hvor man ikke måtte sætte en ny/anden spiller på banen, når en spillers tidsbegrænsede straf for andet gule kort i samme kamp var udstået.

Landsdækkende U16 pigeliga på tegnebrættet
Et forslag fra DBU Jyllands ungdomsudvalg om en landsdækkende U16 pigerække beskrives som et afgørende element, der skal styrke talentudviklingen for landet dygtigste piger gennem bedre matchning. Forslaget vil have konsekvenser og kræve tilpasninger ned gennem DBU Jyllands øvrige U16 pige-rækker, idet ansøgningskravet til U16 Piger Liga 1 bortfalder, og der vil være fri tilmelding til Liga 1 og 2.

DBU Jyllands bestyrelse har kigget på ligestillingen mellem hjemme- og udehold i forbindelse med fristerne for kampflytning af første spilledag i en turneringshalvdel.

Den store reform af lokalunionernes paraply, DBU Bredde, er blevet forsinket som følge af bl.a. corona-situationen. Konsekvenserne heraf informerer DBU Jyllands bestyrelse om, ligesom det foreslås at fortsætte turneringssamarbejdet med DBU Fyn, indtil reformarbejdet er i mål.

Se alle forslag her
Du kan finde samtlige forslag i deres fulde ordlyd herunder.
Forslagene til årsmøderne
1 Orientering om DBU Bredde Vest og DBU Bredde
2 Turneringssamarbejde med DBU Fyn
3 Op- og nedrykning af ungdomsspillere
4 Fleksibilitetsregel i flere serierækker
5 Op- og nedrykning af spillere: Flere muligheder for at 'spilles fri'
6 Op og nedrykning af spillere: Mere fleksibilitet
7 Holdkortfleksibilitet i laveste niveau
8 Toårige årgange for børn og ungdom
9 Landsdækkende turnering for U16 Piger - og konsekvenstilpasning nedefter
10 Aldersdispensation: Præcisering af regler/rammer
11 Konsekvens af andet gule kort
12 Frister for flytning af kampe


Tilmelding til årsmøderne

Hvis du og din klub ønsker indflydelse på forslagenes skæbne, er det vigtigt at deltage i din regions årsmøde. Bemærk dog, at årsmøderne i år afvikles i et begrænset corona-format - se mere om dette her.

Skulle man ønske at deltage fysisk, kan man tilmelde sig online her:
Tilmelding til Region 1s årsmøde 
Tilmelding til Region 2s årsmøde 
Tilmelding til Region 3s årsmøde
Tilmelding til Region 4s årsmøde 

Sådan er den demokratiske proces
Samtlige forslag, der er behandlet på regionernes årsmøder, kommer helt automatisk til behandling på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning i januar 2020, hvor den endelige vedtagelse skal finde sted (medmindre forslag bliver trukket inden). Årsmøderne skal først og fremmest bruges til at give klubberne indsigt i forslagene og deres konsekvenser.

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af formand 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til DBU’s og FLU’s repræsentantskaber jf. § 13.6
7. Eventuelt

Møderne afvikles således: 
DBU Jylland Region 1
Tirsdag den 24. november
Aalborg Portland Park
Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg
Mødestart kl. 18.45

DBU Jylland Region 2
Torsdag den 19. november
Aulum Fritidscenter
Markedspladsen 10, 7490 Aulum
Mødestart kl. 18.45

DBU Jylland Region 3
Torsdag den 26. november
Hotel Pejsegården
Søndergade 112, 8740 Brædstrup
Mødestart kl. 18.45

DBU Jylland Region 4
Onsdag den 25. november
Vojens Hallerne
Stadion Parken 6, 6500 Vojens
Mødestart kl. 18.45

Læs også:
Regionale årsmøder 2020