§ 16 - Målkast

Målkast
Et målkast er en igangsættelse.

Et målkast dømmes:

 • når hele bolden har passeret mållinjen, enten på gulvet eller i luften, sidst er rørt af en spiller fra det angribende hold, og der ikke er scoret, jf. dog §10.

Der kan ikke scores direkte på målkast.

Spillernes placering:

 • modspillere skal forblive på banen og uden for straffesparksfeltet, indtil bolden er i spil


Udførelse

 • Bolden skal kastes fra et hvilket som helst sted inden for straffesparksfeltet af målmanden fra det forsvarende hold.
 • Målmanden fra det forsvarende hold skal tage målkastet inden for 4 sekunder, efter at han er klar til det.
 • Bolden er i spil, når den er blevet kastet direkte ud af straffesparksfeltet og ind på banen af målmanden fra det forsvarende hold.


Overtrædelser/straffebestemmelser
Hvis bolden ikke bliver kastet direkte ud af straffesparksfeltet og direkte ind på banen:

 • tages målkastet om, men 4-sekunders tællingen starter ikke forfra, men fortsætter, når målmanden er klar til at tage kastet.

Hvis målmanden – efter at bolden er i spil – rører bolden igen (undtagen med hånd/ arm), før den har rørt en anden spiller (undtagen hvis bolden uforsætligt røres af en medspiller):

 • dømmes indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jf. dog §13.

Hvis målmanden – efter at bolden er i spil – forsætligt rører bolden med hånd/arm, før den har rørt en anden spiller:

 • dømmes direkte frispark til modspillerne, hvis forseelsen blev begået udenfor eget straffesparksfelt. Sparket tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jf. dog §13, og holdet noteres for et akkumuleret frispark.
 • dømmes indirekte frispark til modspillerne, hvis forseelsen blev begået i eget straffesparksfelt. Sparket tages på straffesparksfeltets grænselinje nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået (dog ikke mållinjen), jf. dog § 13.

Hvis målmanden – efter at bolden er i spil – rører den igen på sin egen banehalvdel efter, at den forsætligt er spillet til ham af en medspiller, uden at en modspiller har rørt den:

 • dømmes et indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jf. dog § 13..

Hvis målkastet ikke er taget inden for 4 sekunder:

 • dømmes indirekte frispark til modspillerne fra det sted på straffesparksfeltets grænselinje nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået (dog ikke mållinjen), jf. dog § 13.

Hvis målkastet tages, mens der er modspillere inde i straffesparksfeltet:

 • skal kastet tages om, hvis bolden rører en af modspillerne, eller en af modspillerne forhindrer kastet i at blive foretaget korrekt.

For enhver anden overtrædelse:

 • tages kastet om.