§ 12 - Utilladelig spillemåde

Utilladelig spillemåde og usportslig opførsel straffes således:

Direkte frispark
Der dømmes direkte frispark til modspillerne, hvis en spiller efter dommernes skøn begår en af følgende 7 forseelser på en måde, som er satset, hensynsløs eller med unødig stor kraft:

 • sparker eller forsøger at sparke en modspiller.
 • spænder ben eller forsøger at spænde ben på en modspiller.
 • springer på en modspiller.
 • angriber en modstander med skulderen.
 • slår eller forsøger at slå en modspiller.
 • puffer en modspiller.
 • tackler en modspiller.


Der dømmes også direkte frispark til modspillerne, hvis en spiller begår en af følgende 3 forseelser:

 • holder en modspiller.
 • spytter efter en modspiller.
 • forsætligt spiller bolden med hånd eller arm (dette gælder ikke målmanden inden for eget straffesparksfelt).


Et direkte frispark tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jvf. dog §13.

Ovenstående forseelser udgør akkumulerede frispark.

Straffespark
Hvis en spiller på det forsvarende hold begår en af 10 ovennævnte forseelser i eget straffesparksfelt, dømmes straffespark. Straffespark kan dømmes uanset hvor bolden befinder sig, blot den er i spil.

Indirekte frispark
Der dømmes indirekte frispark til modspillerne, hvis en målmand begår én af følgende 4 forseelser:

 • har kontrol over bolden med hænderne eller fødderne på sin egen banehalvdel i mere end 4 sekunder.
 • efter at have spillet bolden rører bolden igen på sin egen banehalvdel efter at den forsætligt er spillet til ham af en medspiller uden at en modspiller har rørt den.
 • rører bolden med hænderne inden for sit eget straffesparksfelt, efter at en medspiller forsætligt har sparket bolden til ham med foden.
 • rører bolden med hænderne inden for sit eget straffesparksfelt, efter at have modtaget bolden direkte fra et indspark, udført af en medspiller.


Der dømmes også indirekte frispark til modspillerne, hvis en spiller efter dommerens skøn:

 • spiller på en måde, som er farlig.
 • spærrer vejen for en modspiller.
 • forhindrer målmanden i at frigøre bolden til spil fra hænderne.
 • begår en af de 9 forseelser mod en medspiller, der udløser et direkte frispark, hvis forseelsen var begået mod en modspiller.
 • begår nogen anden forseelse, som ikke er nævnt ovenfor i §12 eller andetsteds, og for hvilken dommerne standser spillet for at advare eller udvise en spiller.


Det indirekte frispark tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, jvf. dog §13.

Personlig straf
Det gule kort anvendes for at signalere, at en spiller eller en udskiftningsspiller er blevet advaret.

Det røde kort anvendes for at signalere, at en spiller eller en udskiftningsspiller er blevet udvist.

Kun en spiller eller en udskiftningsspiller kan få vist det gule eller det røde kort. Det relevante kort vises for alle og kun på banen mens kampen er i gang. I andre tilfælde informerer dommerne spillerne samt holdenes officials verbalt om den personlige straf.

Dommerne har myndighed til at tildele følgestraffe fra det øjeblik, de træder ind på området, hvor banen er placeret før starten af kampen og til de forlader området igen.

En spiller, der begår en forseelse til advarsel eller udvisning, på eller uden for banen, mod en modspiller, en medspiller, dommerne eller enhver anden person, straffes efter forseelsens karakter.

Forseelser, der medfører advarsel
En spiller skal advares, hvis han begår en af følgende 7 forseelser:

 1. gør sig skyldig i usportslig opførsel.
 2. ved ord eller handling protesterer.
 3. gentagne gange overtræder spillets love.
 4. forhaler en igangsættelse.
 5. overtræder afstandsregel, når spillet bliver genoptaget med et hjørnespark, frispark, eller indspark.
 6. indtræder eller genindtræder i spillet uden dommernes tilladelse eller overtræder proceduren ved udskiftning.
 7. forsætligt forlader banen uden dommernes tilladelse.


En udskiftningsspiller skal advares, hvis han begår en af følgende 4 forseelser:

 1. gør sig skyldig i usportslig opførsel.
 2. ved ord eller handling protesterer.
 3. forhaler en igangsættelse.
 4. træder ind på banen ved tilsidesættelse af proceduren for udskiftning.

Forseelser, der medfører udvisning
En spiller eller udskiftningsspiller skal udvises, hvis han begår én af følgende 7 forseelser:

 1. gør sig skyldig i spil, som i alvorlig grad er utilladeligt.
 2. gør sig skyldig i voldsom adfærd.
 3. spytter efter en modspiller eller enhver anden person.
 4. berøver modspillerne et mål eller en oplagt scoringsmulighed ved forsætligt at spille bolden med hånden (dette gælder ikke målmanden i eget straffesparksfelt).
 5. berøver en modspiller, der bevæger sig mod hans mål, en oplagt scoringsmulighed ved at begå en forseelse, der skal straffes med frispark eller straffespark.
 6. bruger fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn.
 7. modtager sin anden advarsel i samme kamp.


En udskiftningsspiller skal udvises, hvis han berøver modspillerne et mål eller en oplagt scoringsmulighed.

En spiller eller udskiftningsspiller, som er blevet udvist, skal forlade banen, det tekniske område og disses umiddelbare nærhed.