Respekt for spillet

Med få, enkle handlinger kan der skabes en god stemning i kampen fra start. Hjemme- og udehold opfordres til at hilse på hinanden og dommeren før og efter kampen. Det er en god idé at være opmærksom på tonen på banen løbende, så negative tendenser tages i opløbet.

Det siger sig selv, at spillets regler skal overholdes, og klubber kan med fordel formulere en politik for, hvordan de håndterer overtrædelser og brud på interne retningslinjer.

Hvad sker der for eksempel i forbindelse med røde kort eller uacceptabel opførsel på sidelinjen fra træner eller tilskueres side? Er der forskel for børne-, ungdoms- og seniorrækker?