Fairplay-materialer

Vil din klub være med til at sprede budskabet om fairplay og respekt? DBU og DBU Jylland har udgivet en række materialer, som klubber kan bruge til det formål. Mange af materialerne kan fås gratis enten som pdf-fil eller i trykt version.

FAIRPLAY-PLAKATER

DBU Jylland udviklede i forbindelse med respektkampagnen 2015 fire plakater, som klubber kan hænge op for at være med til at sætte fokus på respekt og fairplay.

Plakaterne er gratis og kan downloades her

DE 10 FORÆLDREBUD

Forældreengagement er en kæmpe ressource og gave til fodbolden. Det er nødvendigt, at børn får opbakning hjemmefra, når de spiller fodbold. Det fremmer motivationen for børnene, giver tryghed og er med til at skabe fundamentet for en livslang tilknytning til et aktivt foreningsliv. Engagerede forældre er en styrke for afviklingen af det daglige klubarbejde og er ofte en hjælpende hånd for træneren.

Men engagementet kan også kamme over, hvis aggressive voksne for eksempel overfuser dommeren, eller hvis en far konsekvent driver sin søn fremad på banen med råb og direktiver, eller hvis kampens resultater pludselig kommer til at spille en uforholdsmæssig stor rolle for de voksne.

Men det kan være svært at tage dialogen om forældreopførsel, der går over stregen. Derfor har DBU Fairplay udviklet en minifolder udformet som et gult kort på forsiden og et rødt kort på bagsiden. Slår man op i folderen findes De 10 forældrebud.

Hensigten er, at kunne uddele minifolderen til forældre på sidelinjen.

Download folderen her

Eller bestil den gratis i trykt version her

FAIRPLAY-FLAG OG -BANNERE

For at hjælpe din klub med at skabe synlighed omkring fairplay, tilbyder DBU Fairplay gratis flag og bannere til klubber, der ønsker at sætte et ekstra fokus på fairplay.

 

  • Stort flag 200x150 cm
  • Lille flag 133x75 cm
  • Banner 180x90 cm
  • Indmarch banner 400x350 cm


Forudsætningen er, at I har en formuleret fairplay-politik eller har konkrete fairplay-aktiviteter eller planlagte tiltag, som banneret og/eller flagene skal være med til at understøtte.

Så kan I fremvise en politik eller en beskrivelse af en konkret fairplay-aktivitet, kvitterer DBU Fairplay med bannere og flag. Alt sammen uden beregning – dog max 5 styk som udgangspunkt.

Skriv til fairplay@dbu.dk hvis du vil bestille eller har spørgsmål.

Få inspiration til at udforme en fairplay-politik her

FODBOLDTEGNESERIE FOR DE YNGSTE

DBU Fairplay har udgivet en fodboldtegneserie til inspiration for de yngste fodboldspillere og deres forældre eller trænere. Bogen er bygget op omkring en historie om Uma og Elias, der skal spille en fodboldkamp mod det frygtindgydende hold fra nabobyen. Læs bogen med dit barn eller dine spillere, og brug den gode historie til derhjemme og i klubben at diskutere, hvordan man opfører sig på en fodboldbane – både før, under og efter kampen.

Bestil tegneserien gratis her

Eller hent den i pdf-format her

SEJR FOR ENHVER PRIS?

Folderen "Sejr for enhver pris?" er udviklet til brug i alle klubber. Folderen sætter fokus på fem af parter i fodboldfamilien: trænere, ledere, spillere, forældre og dommere. 

I folderen giver hver af grupperne konkrete råd til de andre grupper om, hvad der skal til for at skabe et bedre fodboldmiljø fyldt med fairplay. 

De mange råd er lette at omsætte, og kan samtidig bruges som afsæt til at fremme debatten om fairplay. På den måde, kan I sammen definere rammerne for, hvad der er en god fodboldkamp, og dermed styrke jeres klubs politik på området. 

Du kan bestille folderen gratis her

Eller hente den som pdf-fil her

BRUG AF FAIRPLAY-LOGO

Fairplay-logoet må som udgangspunkt kun bæres af dommere og vinderne af Superligaens og 3F Ligaens fairplay-konkurrence.

DBU Fairplay tillader dog DBU og lokalunionernes klubber mulighed for at bruge det officielle fairplay-logo i tryksager og på klubbens hjemmeside.

Kontakt fairplay@dbu.dk

FAIRPLAY-KORT

DBU Fyns og DBU Jyllands fairplay-udvalg har udviklet 14 små kort med tankevækkende fairplay-spørgsmål. Idéen er at italesætte de dilemmaer, som man kan støde på som klubperson.

Opdigtede spørgsmål som dem kan give anledning til mange overvejelser og diskussioner i klublokalerne. Og det er netop meningen med 14 nye fairplay-kort, som skal få fodboldledere og forældre til at reflektere over opførslen og respekten på og udenfor banen.

Print og klip fairplay-kortene ud - og tag dem med ud i klubben.