Respekt for dommerne

Trænere, spillere og tilskueres respekt for dommerens beslutninger er afgørende for, at en kamp foregår på en fair og ordentlig måde.

Dommeren skal lige som de andre aktører på banen have en god oplevelse til fodboldkampen.

Det kan klubben bidrage til ved at klæde lokale dommere og kampledere på til opgaven – eventuelt ved at sørge for kurser. Klubben kan også have en repræsentant, der byder en udefrakommende dommer velkommen, viser ham på plads og siger farvel efter kampen. Det er en god idé at udforme retningslinjer for, hvordan det skal foregå.