Disciplinær

Fodboldkampe afvikles som regel uden problemer, men i nogle tilfælde opstår der sager, som kræver behandling i organer uden for fodboldbanen.

Til det formål har DBU Jylland et disciplinærudvalg, der behandler disciplinære sager i de jyske turneringer. Udvalget varetager alt fra dispensationsansøgninger til afbrudte kampe og protestsager som for eksempel brug af ulovlige spillere.

Disciplinærudvalget agerer uafhængigt af andre organer i DBU Jylland, hvilket er med til at sikre, at den dømmende, lovgivende og udøvende magt er adskilt i organisationen. Udvalget består af tre medlemmer, der vælges på DBU Jyllands delegeretmødet for et år ad gangen. Bestyrelsen udpeger formanden.

Disciplinærudvalget består af følgende frivillige klubledere:

DBU Jylland Disciplinærudvalg

Medlem

Brian Vang
20430819

Sekretær

Jacob Lauge Mauritsen

Medlem

Jørgen Trankjær
29452095

Formand

Kristian Nørgaard Thomsen
2346 0375

Sekretær

Ole Frandsen
23374375

DBU Jyllands appeludvalg

Disciplinærafgørelser, der ankes, går videre til behandling i DBU Jyllands højeste dømmende instans, appeludvalget, som træffer den endelige afgørelse i ankesager. 

Appeludvalget opererer lige som disciplinærudvalget uafhængigt af andre organer. Derfor må kun ét af appeludvalgets medlemmer samtidig sidde i DBU Jyllands bestyrelse, og derfor må der ikke være personsammenfald mellem disciplinærudvalget og appeludvalget.

Appeludvalget vælges af DBU Jyllands delegeretmøde og består af en formand og to menige medlemmer, der vælges for et år ad gangen.

Appeludvalget består af følgende frivillige klubledere:

DBU Jylland Appeludvalg

Medlem

Eigil Pedersen
4030 9406

Medlem

Lars W. Knudsen
23345090

Formand

Tommy Olesen
2234 3411

Sekretær

Torsten Cargnelli
22456040