Klubskifte

Spørgsmål og svar ved udfordringer i KlubOffice

Jeg har fået afvist en spilleroprettelse. I afvisningen står der ”Kontakt din lokalunion”. Hvad gør jeg nu?+

Fejlen skyldes som oftest, at en klub forsøger at oprette en spiller, som allerede findes i klubbens kartotek. Løsning: Søg på udmeldte spillere. Foretag genindmeldelse og rekvirer spillerens certifikat, hvis spilleren er kommet tilbage til klubben fra en anden klub.

Hvordan giver jeg en træner adgang til at sætte holdkort?+

Søg personen frem under Person-Trænere-Træneroversigt.
Dobbeltklik på personen.
Vælg Træner/Holdkontakt.
Klik på ”Tilføj Klubhverv”.
Vælg Holdkortindberetter i drop-down menuen og husk "Gem ændringer".

Klub X anmoder om spillercertifikat, men jeg kan ikke finde spilleren. Hvad gør jeg?+

Spilleren findes måske under udmeldte spillere. Søg efter spilleren under udmeldte spillere. Genindmeld spilleren og sæt en afdeling på spilleren. Herefter kan anmodningen godkendes.

Klubben får tilgang af en ny spiller. Hvordan får jeg nemmest spillerens kontaktoplysninger og certifikat?+

Hvis spilleren ikke findes i klubbens kartotek under udmeldte spillere, gå i Personer, Medlemmer og Spillercertifikater og klik på ”Opret ny anmodning om spillercertifikat” (ikon øverst til højre i skærmbilledet). Udfyld navn – fødselsdato, hvilken afdeling spilleren skal tilhøre og søg den tidligere klub via listen.

Når en klub får tilgang af en spiller, der tidligere har spillet i en anden klub, skal den nye klub indhente spillercertifikatet fra den tidligere klub.

Bemærk:

En spiller kan som udgangspunkt kun spille for én klub i samme turneringshalvår.

En spiller kan i senior aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler tre eller færre kampe i turneringen.

Læs mere i Turneringsreglementet her.

I Turneringsreglementet fremgår også de særlige regler, der er for skifte fra ikke-DBU klub og for ikke-danske statsborgere.
Eks. skal der udfyldes et særligt skema.