Dispensationsansøgning U16

Der ansøges om dispensation til: