DBU's børnesyn skal sikre positive oplevelser med børnefodbold

BRED Hb171028stensballestaevneu11drenge124 foto: Henrik Bjerregrav

Velkommen til siden for DBU’s nye børnestrategi i DBU Jylland. Her kan I få inspiration til og viden om, hvordan I i jeres klub kan blive en (endnu) bedre børneklub. I kan bruge menuen i venstre side til at navigere rundt. I kan også kontakte vores børnefaglige rådgiver, Peter Davies, som I finder oplysningerne på i højre side.

Gå ikke glip af DBU Sunde & Glade Børn
Flere klubber har allerede underskrevet en aftale med DBU Jylland om at blive en del af DBU Sunde & Glade Børn. Det har de gjort, fordi de ønsker at sikre et sundt børnemiljø i deres respektive klubber. Og I kan sagtens være med.

I første omgang er der tre overordnede punkter, I som klub skal være klar til at arbejde med for at blive en del af DBU Sunde & Glade Børn. De er kort beskrevet herunder.

1. Klubben VIL prioritere børnefodbolden økonomisk og organisatorisk
For at blive en god børneklub kræver det, at man som klub ønsker at blive det. Og det betyder også, at man prioriterer børnefodbolden – både økonomisk og organisatorisk.

Økonomisk prioritering betyder, at klubben ønsker at investere i børnefodbolden. Det kan f.eks. være uddannelse af trænere, tilknytning af en børneudviklingstræner, børnekonsulent etc. (lønnet/ulønnet).

Organisatorisk prioritering betyder i denne sammenhæng, at man har et medlem i bestyrelsen, der er ansvarlig for børnefodbolden og -miljøet, og som sikrer, at der investeres ressourcer for at indfri anbefalingerne i børneklubvejledningen.

2. Klubben tilslutter sig DBU’s børnesyn og arbejder på at efterleve det
Det andet punkt, I som klub skal efterleve for at blive en del af DBU Sunde & Glade børn er, at I skal tilslutte jer DBU’s børnesyn. DBU’s børnesyn består af to dele:

1. DBU’s 12 børnerettigheder, som tager udgangspunkt i spillerne som mennesker.

2. Den anden del er DBU’s 10 børneløfter, der tager udgangspunkt i spillerne som fodboldspillere.

3. Klubben har en vedtaget børnepolitik eller er påbegyndt udarbejdelse af en
En børnepolitik – og ikke mindst efterlevelsen af den – er et centralt punkt for at skabe sunde og trygge miljøer for børnespillere.

DBU Jyllands bidrag
Når I underskriver en aftale, kan I være helt trygge. DBU Jylland bidrager også i aftalen og står til rådighed, når der opstår udfordringer. Med andre ord bidrager DBU Jylland med

  • En klubrådgiver, der står til rådighed op til 25 timer om året – hvert år
  • Løbende sparring til såvel bestyrelsen som klubbens børneudviklingstræner/børnekonsulent etc.
  • Facilitering af netværk med fokus på erfaringsudveksling, inspiration og intern uddannelse for klubbens børneudviklingstræner/børnekonsulent etc.
  • Sparring i arbejdet med klubbens børnepolitik

Uanset om du repræsenterer en klub med få eller mange børnespillere, så tøv ikke med at kontakte din klubrådgiver eller børnefaglig rådgiver, Peter Davies – og vi vil sammen med jer etablere et samarbejde for at udvikle børnefodbolden i jeres klub.