MENU

Hørup UI //

Dommerkontakt

Vagn Jensen
7441 6750 / 3027 6750

Fodboldformand

Egon Hell
2534 8469

Formand

Egon Hell
2534 8469

Herresenior

Søren Hell
23709236 / 2370 9236

Kampfordeler 11:11

John Senger
2060 6910

Kampfordeler 5:5

John Senger
2060 6910

Kampfordeler 8:8

John Senger
2060 6910

Kampfordeler Indefodbold

John Senger
2060 6910

Kampfordeler Old-boys

John Senger
2060 6910

Kasserer

Gitte Kramer

KlubOffice-ansvarlig

John Senger
2060 6910

Kursuskontakt

Vagn Jensen
7441 6750 / 3027 6750

Old boys

Thomas Lorenzen
61270622

Pigeungdom

Ronny Johannsen
2844 0951

Spillercertifikatansvarlig

Mikael Krogh
2299 8200

Log ind