Kolt/Hasselager IF

Formand

Kim Lindtoft Kristiansen
22172223

Kampfordeler 11:11

Kurt Nielsen
86287108 / 22772108

Kampfordeler 5:5

Kurt Nielsen
86287108 / 22772108

Kampfordeler 8:8

Kurt Nielsen
86287108 / 22772108

Kampfordeler Old-boys

Kurt Nielsen
86287108 / 22772108

Kasserer

Bente Ebbesen
40881993

Klub-CMS ansvarlig

Thomas Bøgild
40325024

KlubOffice-ansvarlig

Kurt Nielsen
86287108 / 22772108

Kontingentopkræver

Søren Nielsen
86282657 / 20218572

Kvinder

Jens Peter Nielsen
40297776 / 40297776

Spillercertifikatansvarlig

Kurt Nielsen
86287108 / 22772108

Sponsoransvarlig

Tom Samsøe Hansen
86283068 / 30108418

Talentchef

Frank Krogsdal
52504005

Log ind