MENU

Gylling B //

Dommerkontakt

Mie Kjær Simonsen
20917889

Fodboldformand

Rikke Nielsen
21745214

Formand

Lars Larsen
26177958

Kampfordeler 11:11

Mie Kjær Simonsen
20917889

Kampfordeler 5:5

Mie Kjær Simonsen
20917889

Kampfordeler 8:8

Mie Kjær Simonsen
20917889

Kampfordeler Indefodbold

Mie Kjær Simonsen
20917889

Kampfordeler Old-boys

Mie Kjær Simonsen
20917889

Kasserer

Keld Hasle Laursen
29316193

Klub-CMS ansvarlig

Lars Larsen
26177958

KlubOffice-ansvarlig

Lars Larsen
26177958

Kontingentopkræver

Lars Larsen
26177958

Spillercertifikatansvarlig

Lars Larsen
26177958

Log ind