Kampfordelerinfo

Udtrækning
Dette skal omgående meddeles skriftligt (gerne mail) til DBU Jylland Region 4, der derefter orienterer de øvrige hold i puljen.

Eftertilmelding af hold
Der kan eftertilmeldes hold, såfremt der er udtrækninger i puljerne. Såfremt der eftertilmeldes nok hold i et område, kan der blive oprettet nye puljer. Forhør jer på regionskontoret.

Se også arrangørklubbens opgaver.