Vigtige datoer

JANUAR
23. Deadline for tilmelding til 11-mands træningsturnering i KlubOffice (JS, S1, S2, S3, S4, KS Vest og JS Kv)
29. Deadline for tilmelding til 5. stævne i indefodboldturneringen via KlubOffice
31
. Indberetning af medlemstal til DIF (Danmarks Idræts Forbund)

FEBRUAR
01. Tilmelding åbnes til Oldboys/Veteraner 11-mands i KlubOffice
01. Kommunemøde i Billund Kommune
06. Deadline for tilmelding til 5. stævne i indefodboldturneringen (U6 -U12)via KlubOffice
06.
Deadline for tilmelding til 4. Kunstgræsstævne for U8 til og med U10
06. Deadline for tilmelding til 11-mands træningsturnering i KlubOffice (JS, S1, S2, S3, S4, S5, KS Vest samt JS Kvinder)
13. Deadline for tilmelding til 11-mands træningsturnering i KlubOffice (JS, S1, S2, S3, S4, S5, KS Vest samt JS Kvinder)
20. Deadline for  5-, 7- og 8-mands træningsturneringen i KlubOffice
20. Deadline for tilmelding til 11-mands træningsturnering i KlubOffice (JS, S1, S2, S3, S4, S5, KS Vest samt JS Kvinder)  
20.
Deadline for tilmelding til 6. stævne i futsalturneringen (U10-U12) via KlubOffice
21
. Tilmelding åbnes til 5- , 7- og 8-mands forårsturnering i KlubOffice
21. Kommunemøde i Tønder Kommune
24. Kommunemøde i Sønderborg Kommune
25. Offentliggørelse af foreløbig holdkampplan i 5-, 7- og 8-mands træningsturnering
27. Deadline for tilmelding til 11-mands træningsturnering i KlubOffice (JS, S1, S2, S3, S4, S5, S6, KS Vest, JS Kvinder, S1 Kv, S2 Kv. og ALLE ungdomsrækker) 

MARTS
01. Deadline for tilmelding til Oldboys/Veteraner i KlubOffice
01. Tilmelding åbnes til U8 ogU9 5-mands forårsurnering i KlubOffice
01. Kommunemøde i Vejen Kommune
03. Kommunemøde i Haderslev Kommune
04. Deadline for rettelser i KlubOffice af hjemmekampe i 5-, 7- og 8-mands træningsturnering
05. Offentliggørelse af endelig holdkampplan i 5-, 7- og 8-mands træningsturnering
05. Offentliggørelse af holdkampplan i Intro-kampe for U10
05. Offentliggørelse af holdkampplan for ekstra kampe for U8, U9, U10 og U11 5-mands
06.Deadline for tilmelding til 11-mands træningsturnering i KlubOffice (S5, S6, Kv S1, Kv S2 og ALLE ungdomsrækker)
07. Kommunemøde i Aabenraa Kommune
09.
11-mandsturnering Oldboys/Veteraner: Foreløbig holdkampplan offentliggøres
12. Delegertmøde DBU Jylland i Herning
13.
Deadline for tilmelding til 11-mands træningsturnering i KlubOffice (ALLE ungdomsrækker)
15. Deadline for tilmelding/rettelser til 5-mands (U10, U11, U12, U13) , 7- og 8-mands forårsturnering i KlubOffice
16
. Deadline for rettelser af hjemmekampe i KlubOffice for 11-mands Oldboys/Veteraner
17. Udsendelse af endelig holdkampplan i 11-mands Oldboys/Veteran turnering
17. Kommunemøde i Esbjerg Kommune
22. Kommunemøde i Varde Kommune
25. 5-mands (U10, U11, U12 og U13), 7- og 8-mands turnering: Foreløbig holdkampplan offentliggøres

APRIL
01. Deadline for tilmelding/rettelser til U8 og U9 5-mands forårsturnering
04. Deadline for rettelser af hjemmekampe i KlubOffice for 5-mands (U10-U11, U12 og U13),  7- og 8-mands turnering
05. Offentliggørelse af endelig holdkampplan for 5-mands (U10-U11, U12 og U13),  7- og 8-mands forårsturnering
12. U8 og U9 5-mands turnering: Foreløbig holdkampplan offentliggøres
18. Deadline for rettelser af hjemmekampe i KlubOffice for U8 og U9 5-mands turnering
19. Udsendelse af endelig holdkampplan i U8 og U9 5-mands turnering
19. Deadline for tilmelding/rettelser til 3-mands 1. stævne i forårsturnering i KlubOffice
22. 3-mands turnering: Program til 1. stævne udsendes

MAJ
02. Tilmeldingfrist til Intro-kampe for U10 rækkerne
02.
Tilmeldingsfrist til ekstra kampe for U8, U9, U10 og U11 5-mands
03.
Deadline for tilmelding/rettelser til 2. stævne i 3-mands.
06.
3-mands turnering: Program til 2. stævne udsendes
11. Sidste spilledag for U8 og U9 - inden ombrydning
12. Sidste spilledag for U10, U11 og U12 - inden ombrydning
15. Tilmelding åbnes for alle efterårets turneringer i KlubOffice inkl. opstartskampe (herresenior)
17. Foreløbigt program for U8 til og med U12 - efter ombrydning, udsendes
17. Deadline for tilmelding/rettelser til 3. stævne i 3-mands.
19. Deadline for rettelser af hjemmekampe i KlubOffice for ombrydningsrækker (U8 til og med U12)
20. Udsendelse af endelig holdkampplan for ombrydningsrækker (U8 til og med U12)
20. 3-mands turnering: Program til 3. stævne udsendes
31. Deadline for tilmelding/rettelser til 4. stævne i 3-mands.

JUNI
03. 3-mands turnering: Program til 4. stævne udsendes
10
. Deadline for tilmelding til alle efterårsturneringer i KlubOffice
Uge 24 og 25 - Regionsfinaler 7- og 8-mands
28. Deadline for tilmelding af hold til Opstartskampe (JS, S1, S2, S3, S4 og S5)
29. Foreløbig holdkampplan for alle efterårsturneringer offentliggøres inkl. Opstartskampe

JULI
07. Deadline for rettelser af hjemmekampe i KlubOffice for alle efterårsturneringer inkl. Opstartskampe
08. Udsendelse af endelig holdkampplan for alle efterårsturneringer inkl. Opstartskampe

AUGUST
03. Tilmelding 3-mands 1. stævne
15. Tilmelding Begynderstævne for U8, U9 og U10 Piger - 1. stævne
18. Tilmelding 3-mands 2. stævne
31. Tilmelding 3-mands 3. stævne

SEPTEMBER
01.
Tilmelding åbnes for indefodbold i KlubOffice  
01. Tilmelding åbnes for futsal i KlubOffice
01. Tilmelding åbnes for Vinterturnering, Ungdom i KlubOffice
01. Tilmelding åbnes for Vinterturnering, Senior 7-mands i KlubOffice
02. Tilmelding Begynderstævne for U8, U9 og U10 Piger - 2. stævne.
07. Tilmelding 3-mands 4. stævne
09. Foreløbigt program for ombrydningsrækker (U8 til og med U13)
12. Frist for ændringer af hjemmekampe i ombrydningsrækker (U8 til og med U12)
13. Endeligt program for ombrydningsrækker (U8 til og med U13)

OKTOBER
09.Deadline for tilmelding til futsalturneringen 
09.
Deadline for tilmelding til Vinterturnering, Ungdom via KlubOffice
09. Deadline for tilmelding til Vinterturnering, Senior 7-mands via KlubOffice
09. Deadline for tilmelding til 1. Kunstgræsstævne for U8 til og med U10
30. Deadline for tilmelding til 1. stævne i indefodboldturneringen via KlubOffice

NOVEMBER
17. DBU Jylland Region 4's årsmøde i Vejen Idrætscenter
20. Deadline for tilmelding til 2. stævne i indefodboldturneringen via KlubOffice

DECEMBER
1.
Tilmelding åbnes for Træningsturnering 11-mands (bemærk: tilmelding fra runde til runde)
1. Tilmelding åbnes for 5-, 7- og 8-mands Træningsturneringen i KlubOffice2
11. Deadline for tilmelding til 3. stævne i indefodboldturneringen via KlubOffice
18. Deadline for tilmelding til 4. stævne i indefodboldturneringen via KlubOffice

Vigtige datoer DBU Jylland, centralt