Farvel til Pernille, goddag til Karina, og genvalg til Johnny, Henrik og Jørgen.

Det blev resultatet af valgene til regionsbestyrelsen på DBU Jylland Region 2's årsmøde i Aulum onsdag aften, hvor der skulle besættes i alt fire poster.

Pernille Kristensen havde på forhånd meddelt, at hun ikke genopstillede til regionsbestyrelsen.

Hun afløses i stedet af Karina Bramm Brøndum fra Mejdal-Halgård Fodbold, hvor hun bl.a. er træner og sidder i bestyrelsen.

"Jeg har siddet i bestyrelsen i seks år, og derudover er jeg den type, der er god til arrangere ting. Jeg står for kampfordeling, pigeraketten, at samle penge ind til en kunstgræsbane og mange andre ting", fortalte Karina Bramm Brøndum i sin præsentation af sig selv.

Derudover var der genvalg til regionsformand Johnny Krogh Hansen, Ravnsbjerg IF samt bestyrelsesmedlemmerne Henrik Flensborg Hansen, Hersom/Bjerregrav IF, og Jørgen Rasmussen, Bjerringbro IF.

Michael Koch, Poul Overgaard og Jakob Oelenshlæger Poulsen blev valgt for to-årige perioder sidste år og var derfor ikke på valg i 2023.

Valgene betyder, at regionsbestyrelsen ser således ud i det kommende år:

Johnny Krogh Hansen (formand)
Jørgen Rasmussen
Henrik Flensborg Hansen
Karina Bramm Brøndum
Michael Koch
Poul Overgaard
Jakob Oelenshlæger Poulsen

Bestyrelsen er talerør og interesse-varetager for DBU Jylland Region 2's ca. 220 fodboldklubber.