Fodbold om vinteren vokser og vokser.

Det viser antallet af tilmeldte hold til DBU Jyllands vinteraktiviteter, som dækker over kunstgræsturnering, vinterturnering, indendørs fodbold og futsal.

Udendørs vintertilbud vokser igen
Udendørs vinterbold slår igen i år tilmeldingsrekord. Særligt børne- og ungdomshold har i stor stil tilmeldt sig kunstgræsturneringerne og vinterturneringerne.

Kunstgræsturneringen i 5:5 for U8-U10 er gået frem med 33 procent, og ungdomsturneringerne i både 11:11 og 8:8 er gået næsten lige så meget frem med stigninger på henholdsvis 29 og 30 procent.

Kun på seniorsiden i 7:7 er der sket et lille fald på fire procent.

- Interessen for at spille udendørs på kunstgræs om vinteren ser igen ud til at stige. Det er en tendens, vi har set igennem nogle år nu, og det fortæller os, at fodbold er blevet en helårssport, som især børn og unge vægter meget højt, forklarer Henrik Sloth, formand i DBU Jyllands Vinterudvalg.

Vinterfodbold (1)

Få det fulde overblik over antal tilmeldte hold til de udendørs vintertilbud nedenfor:

Vinterturnering (11:11)

  2022/2023 2023/2024
Ungdom, Region 1 119 154
Ungdom, Region 2 131 141
Ungdom, Region 3 347 469
Ungdom, Region 4 79 111
Ungdom, total 676 875
Senior, Region 1 4 4
Senior, Region 2 12 16
Senior, Region 3 27 45
Senior, Region 4 10 9
Senior, total 53 63

Antal tilmeldte hold for henholdsvis ungdom og senior.

Vinterturnering (8:8)

  2022/2023 2023/2024
Ungdom, Region 1 15 24
Ungdom, Region 2 16 15
Ungdom, Region 3 61 85
Ungdom, Region 4 17 18
Ungdom, total 109 142
Senior, Region 1 (7:7) 4 0
Senior, Region 2 (7:7) 1 0
Senior, Region 3 (7:7) 12 19
Senior, Region 4 (7:7) 8 5
Senior, total 25 24

Antal tilmeldte hold for henholdsvis ungdom og senior.

Kunstgræsturnering (8:8)

  2022/2023 2023/2024
U11-U12, Region 1 124 118
U11-U12, Region 2 95 100
U11-U12, Region 3 295 347
U11-U12, Region 4 86 108
Total 600 673

Antal tilmeldte hold for børn (U11-U12)

Kunstgræsturnering (5:5)

  2022/2023 2023/2024
U8-U10, Region 1 125 150
U8-U10, Region 2 71 111
U8-U10, Region 3 339 471
U8-U10, Region 4 82 90
Total 617 822

Antal tilmeldte hold for børn (U8-U10)

Indefodbold viser også fremgang
Den pæne fremgang for de udendørs vintertilbud har ikke haft en negativ indflydelse på de indendørs fodboldaktiviteter. Indefodbolden har oplevet en fremgang på syv procent sammenlignet med sidste år.

- Det overrasker os en smule, at vi ser en fremgang på både de udendørs og indendørs fodboldaktiviteter samtidig. Det vidner om, at tilbuddene ikke nødvendigvis spiser fra hinanden, og at klubberne ikke nedprioriterer det ene frem for det andet.

- Tallene ligger noget højere end forventet på indefodbold, men vi selvfølgelig gerne havde set en større fremgang i futsal. Vi er dog overordnet set meget tilfredse med udviklingen for de indendørs aktiviteter, og vi arbejder fortsat hårdt på at øge synligheden og fremhæve de gode elementer i futsal, så flere får øjnene op for det, siger Henrik Sloth.

Status quo i futsalturneringen
Efter flere år med store fald i antallet af hold tilmeldt futsalturneringen, er tallene for i år på næsten samme niveau sammenlignet med sidste år. Således vil 191 hold spille indendørs i haller uden baner, mens tallet sidste år var på 190.

Igen i år er Nordjylland højdespringeren, når det kommer til antallet af tilmeldte futsalhold. Ud af de i alt 191 hold, har 120 af dem postnummer i det nordjyske.

Få det fulde overblik over antal tilmeldte hold til de indendørs vintertilbud nedenfor:

Indefodbold

  2022/2023 2023/2024
Region 1 703 715
Region 2 507 540
Region 3 682 769
Region 4 557 603
Total 2449 2627

Tallene dækker over det samlede antal tilmeldte hold for børn (U5-U12), ungdom (U13-U19), senior og ældre.

Futsal

  2022/2023 2023/2024
Region 1 119 120
Region 2 4 7
Region 3 44 44
Region 4 23 20
Total 190 191

Tallene dækker over det samlede antal tilmeldte hold for ungdom (U13-U19) og senior.