Hvad har 171.783 mennesker til fælles?

Svaret er, at de alle er medlem af en jysk fodboldklub.

Det viser de nye officielle medlemstal fra Danmarks Idrætsforbund.

Opgørelsen viser også, at trængslen på de jyske fodboldbaner blot fortsætter med at stige. Der er kommet 5889 flere spillere til siden forrige medlems-opgørelse, hvilket er en medlemsfremgang på 3,55 procent.

Og det højeste medlemstal i mange år, hvilket naturligvis glæder DBU Jyllands formand, Bent Clausen:

"Vi har godt kunnet fornemme – når vi taler med eller besøger fodboldklubberne - at aktivitetsniveauet generelt har været stigende i jysk fodbold og de jyske klubber, og det er jo bare fantastisk, at vi igen i år kan konstatere, at endnu flere ønsker at være en del af fodboldfællesskabet", siger Bent Clausen, der i samme åndedrag sender æren videre til de mange tusinde frivillige i de jyske fodboldklubber.

"Som jeg altid siger, er medlemstallene først og fremmest et spejl af den enorme indsats, der ydes af de mange tusinde frivillige trænere og ledere rundt omkring i vores mange medlemsklubber. Vi gør naturligvis som organisation alt, hvad vi kan for at støtte og hjælpe vores foreninger, men det er nu engang klubbernes frivillige ledere og trænere, der i dagligdagen gør den afgørende forskel, og det vil vi gerne udtrykke vores allerstørste respekt for", siger DBU Jyllands formand, Bent Clausen, i en kommentar til medlemstallene.

Stigning i mange kategorier

De positive tendenser præger mange aldersgrupper, men ikke mindst i børne- og ungdomsårgangene, både på pige- og drengesiden.

På pigesiden ligger stigningen især i gruppen fra 7 til 12 år, hvor fremgangen har været over syv procent, mens der har været et mindre frafald i aldersgruppen 13 til 18 år.

Vi gør naturligvis som organisation alt, hvad vi kan for at støtte og hjælpe vores foreninger, men det er nu engang klubbernes frivillige ledere og trænere, der i dagligdagen gør den afgørende forskel, og det vil vi gerne udtrykke vores allerstørste respekt for. Bent Clausen, formand, DBU Jylland

På drengesiden er der fremgang i alle tre kategorier under 18 år: Både de 0-6 årige, de 9-12 årige og de 13 til 18-årige.

Der er også positive tendenser i forhold til kvindesenior, hvor der er blevet flere spillere, mens der til gengæld er blevet færre herreseniorspillere.

22,9 procent af medlemmerne i de jyske fodboldklubber er piger/kvinder, mens 77,1 procent er drenge/herrer. Landsgennemsnittet er henholdsvis 20 procent og 80 procent.

Igen størst fremgang i Nordjylland

Geografisk set er der fremgang over hele Jylland og dermed i alle DBU Jyllands fire regioner.

Den største fremgang kan igen i år registreres i Nordjylland. Fodboldklubberne under DBU Jylland Region 1 er steget fra 34.990 til 36.829 – eller 5,3 procent, hvilket er over gennemsnittet for hele Jylland.

Næststørst fremgang er hos fodboldklubberne under DBU Jylland Region 4 (Syd- og Sønderjylland), hvor stigningen har været på 4,16 procent – eller 1115 fodboldspillere.

I DBU Jylland Region 3, som omfatter fodboldklubberne i det øst- og midtjyske område, herunder bl.a. hele Aarhus-området, er der en fremgang på 2585 fodboldspillere, eller 3,57 procent. I alt 75.085 spillere hører hjemme i en klub under Region 3.

Også fodboldklubberne i Vest- og Midtjylland (DBU Jylland Region 2) kan glæde sig over stigende trængsel i omklædningsrummene. Fremgangen her er på 1,11 procent, fra 31.603 til 31.953 fodboldspillere.

Aarhus-klub er Jyllands største

Medlemstallene viser også, at de jyske fodboldklubber i forhold til landsgennemsnittet er bedst til at tiltrække og fastholde fodboldspillere. I alt 6,46 procent af befolkningen i Jylland er medlem af en fodboldklub. Landsgennemsnittet er 6,12 procent.

IF Lyseng fra Aarhus er med 1784 medlemmer den største fodboldklub under DBU Jylland, efterfulgt af en anden Aarhus-klub, VSK, med 1518 medlemmer og Haderslev FK med 1429 aktive fodboldspillere, FC Skanderborg med 1353 medlemmer, AaB med 1311 medlemmer, Aalborg KFUM med 1206 medlemmer og Skive IK med 1119 medlemmer.

Der er i alt 852 fodboldklubber under DBU Jylland.

På landsplan viser tallene også en flot fremgang i antallet af aktive medlemmer. Der er blevet 14.677 flere spillere siden sidste år, og i alt 359.355 danskere er medlem af en fodboldklub.

DBU Jylland udgør medlemsmæssigt 47,8 procent af dansk fodbold. Sidste år var tallet 48,1 procent.

Læs også:
Medlemmerne vælter ind i hyggelig fodboldklub
Kommentar: En stærk bredde kommer ikke af sig selv

 

64A0922 Copy (1)