Velfærdsalliancen mellem Mariagerfjord Kommune, DBU og DBU Jylland er forlænget frem til og med 2026.

Det betyder blandt andet, at børnefodbolden i Mariagerfjord Kommune kommer i ekstra fokus de kommende tre år - noget der kommer både fodboldklubberne og indbyggerne i hele kommunen til gode.

Foruden det øgede fokus på børnefodbold, er der også lagt op til en lang række tiltag, der skal styrke fodboldklubberne og de frivillige i Mariagerfjord Kommune. Vi giver dig et overblik over nogle af tiltagene her:

Børn skal gå glade til fodbold

En klub kan blive DBU Børneklub, hvor udgangspunktet skal være, at børnene er glade for at komme til fodbold. De skal have endnu dygtigere trænere og en klub, der sætter børnene og deres trivsel højt på listen. Det skal fodboldklubberne i Mariagerfjord Kommune blive endnu bedre til med DBU og DBU Jylland i ryggen.

- Vi vil skabe verdens bedste børnefodbold, til glæde og gavn for alle børn, dansk fodbold og Danmark. De nyeste medlemstal for fodboldklubber er steget meget flot, og kommunen har med sit arbejde allerede gjort et stort arbejde for børnefodbolden, så vi er glade for, at det gode samarbejde kan fortsætte, siger Henrik Sloth, bestyrelsesmedlem i DBU Jylland Region 1.

Fokus på frivillighed

Frivillighed er også i centrum i den nye aftale. De lokale fodboldklubbers behov skal under luppen, og det gælder både frivillige, medlemmer og organisering. Det er især miljøerne omkring de frivillige, der skal i fokus. Som led i at styrke frivilligheden, vil der bl.a. også blive tilbudt åbne trænerkurser til alle fodboldklubber i kommunen.

Det er noget, som formand i DBU Jylland Region 1, Kristian Nørgaard Thomsen, ser positivt på.

- Det er godt, at vi nu kommer til at kunne give de lokale fodboldklubber muligheden for at uddanne flere trænere. Det er noget, der gavner breddefodbolden på mange parametre. Samtidig skal vi også kigge på, hvordan vi kan hjælpe fodboldklubberne, der, hvor de skulle have brug for hjælp, siger Kristian Nørgaard Thomsen.

Hvad er en Velfærdsalliance?

En Velfærdsalliance er et samarbejde mellem den lokale fodboldunion, DBU og kommunen. Målet med samarbejdet er at skabe værdi for kommunens borgere og fodboldklubber. Frivillige, nye sundhedstiltag eller aktivitetstilbud til borgere udenfor arbejdsmarkedet er blot nogle af eksemplerne på, hvad en Velfærdsalliance kan indeholde og bidrage til. Det er derfor i høj grad muligt at tilpasse indholdet i samarbejdet til jeres kommunes ønsker og politiske dagsorden, uanset om det skal være indenfor sundhed, skole- og dagtilbud, uddannelse, beskæftigelse eller et helt andet område.

Til gavn for klubber og frivillige i kommunen

I Mariagerfjord Kommune hilser man også forlængelsen af samarbejdet varmt velkommen. Det er rammer flere vigtige dele af fritidslivet i kommunen, mener udvalgsformand:

- Et stærkt og velfungerende fritidsliv i Mariagerfjord Kommune er utrolig vigtigt, og noget vi prioriterer. Derfor er vi glade for, at vi nu får en ny Velfærdsaftale med DBU og DBU Jylland. En aftale som skal styrke fodboldklubberne i hele kommunen, dels for at få endnu flere ud på grønsværen og få glæde af de fantastiske fællesskaber, men så sandelig også for at støtte op om de mange uundværlige frivillige, der er det store fundament for hele foreningslivet, siger Jens-Henrik Kirk, der er udvalgsformand for Kultur og Fritid i Mariagerfjord Kommune.

De frivillige danner hele fundamentet for foreningslivet. Derfor glæder det også udvalgsformanden, at Velfærdsalliancen tilgodeser netop de mange frivillige kræfter i fodboldklubberne.

- Det har været vigtigt for os, at den nye aftaler rummer indsatser som dækker hele kommunen, som har fokus på udviklingen af den enkelte fodboldklub og som kan hjælpe klubberne med både rekruttering og fastholdelse af frivillige. De elementer mener vi er opfyldt i aftalens fokusområder, og vi glæder os til at følge med i indsatserne, og de resultater der skabes de kommende år, fortæller Jens-Henrik Kirk.

VFA Mariagerfjord Kommune Mike Winther(5) Underskriftsseancen blev afholdt i loungen på DS Arena i Hobro, hvor assistenttræner for herrelandsholdet, Morten Wieghorst (th.), havde et oplæg for de tilhørende. Foto: Mike Winther

Aktiviteter i Velfærdsalliancen

  • Mariagerfjord Fodboldlounge: Etablering og facilitering af et fælles fundament for udvikling af fodbolden i Mariagerfjord Kommune.
  • Fodboldklubber i landdistriktsområdet: Fokus på at understøtte udviklingen af fodboldklubberne i landdistriktsområderne bl.a. gennem årlig afsat DBU-konsulenthjælp.
  • Børnefodbold: Understøtte fodboldklubberne i at skabe de bedste fodboldmiljøer for børn. Parterne har til hensigt at give Mariagerfjord Kommune de bedste forudsætninger for at styrke og udvikle børnefodbolden med udgangspunkt i DBU’s nye Børnefodboldstrategi.
  • Frivillighed og klubudvikling: Fokus på at styrke frivilligheden hos fodboldklubberne i Mariagerfjord Kommune ved at understøtte klubbernes arbejde med at rekruttere og fastholde nye og nuværende frivillige.

Mariagerfjord Kommune er én blandt 24 kommuner i Jylland, der har tilsluttet sig samarbejdet og indgået en velfærdsalliance med DBU og DBU Jylland. På landsplan har 39 kommuner indgået et samarbejde med DBU og deres respektive lokalunion.