Når aktiviteter, fællesskab og trivsel blomstrer i den lokale fodboldklub, er der mange vindere.

Heriblandt den kommune, hvor fodboldklubben hører hjemme.

Vi er med andre ord i et værdifuldt afhængighedsforhold, og derfor er det også utroligt afgørende, at samarbejdet mellem kommunernes politikere og embedsmænd på den ene side og klubbernes frivillige ledere på den anden side fungerer godt, baseret på gensidig forståelse og respekt.

Og det oplever vi heldigvis ofte, selv om der naturligvis desværre er eksempler på det modsatte.

Et af de fine ord for samarbejdet er velfærdsalliancer
Vi har også gode erfaringer med rigtig mange kommuner, når det gælder samarbejdet via de såkaldte velfærdsalliancer. Det er den model, hvor kommuner, fodbold-organisationer (DBU og DBU Jylland) og fodboldklubber finder sammen i et formaliseret samarbejde, hvorigennem der kan skabes værdi og udvikling for såvel kommunen som kommunens fodboldklubber. Det kan f.eks. være ved at igangsætte lokale aktiviteter, aktivere nye målgrupper som medlemmer af fodboldklubben, sætte fokus på rekruttering af klubbernes frivillige eller andre gode tiltag.

Velfærdsalliancerne har til formål at skabe værdi for såvel kommunens borgere som fodboldklubberne, og i Jylland har vi p.t. 22 aktive aftaler, og der kommer løbende flere til.

Når jeg som formand for DBU Jylland kommer rundt og snakker med de jyske kommuner, f.eks. i forbindelse med underskrivelse af nye aftaler, eller forlængelse af eksisterende, oplever jeg en stor glæde og begejstring hos mange kommunale politikere og embedsmænd.

De vil utrolig gerne bakke op om alle de gode indsatser, for de kan se, hvad fodbolden kan bidrage med og være katalysator for. I mange kommuner flugter det også helt præcist med de tanker og visioner, som man har omkring den lokale udvikling. Det gælder både i forhold til de almindelige fodbold-aktiviteter for kommunens voksne, unge og børn. Men det gælder i høj grad også, når vi sammen kan igangsætte projekter, der f.eks. hjælper ledige unge ud i uddannelse og arbejde. Eller når fodboldklubben kan være et trygt og udviklende samlingssted for udsatte borgere.

Jeg oplever i høj grad også, at kommunalpolitikerne er glade, når de lokale fodboldfrivillige er glade. For de ved godt, at frivilligheden er afgørende for, at foreningerne fungerer, og at der er overskud og energi til at udvikle og sætte nye initiativer i gang.

Derfor er det også så vitalt, at fodboldklubbernes frivillige oplever opbakningen fra det kommunale system og at kommunen husker og prioriterer at involvere og lytte til de frivillige kræfter, når der skal træffes væsentlige kommunale beslutninger, f.eks. omkring udbygning af faciliteter.

Lad os bygge videre på fundamentet
I DBU Jylland arbejder vi løbende på, via vores lokale tilstedeværelse og vores kommune-konsulenter, at være opsøgende og komme i dialog med alle jyske kommuner. Men vi oplever heldigvis også, at nogle kommuner er så nysgerrige og utålmodige, at de inviterer sig selv sig til kaffe for at høre nærmere om samarbejdsmulighederne med fodbolden.
Jeg synes, at vi på rigtig mange måder har et stærkt samarbejde med kommunerne, men jeg mener faktisk, at vi i fællesskab kan udvide samarbejdet til gavn for alle parter.

Der er fortsat mange inaktive børn og unge, der vil have glæde af komme ind i fodboldens fællesskab. Der er også mange unge, der føler sig ensomme og isolerede. For dem kan vi i fællesskab gøre endnu mere, og jeg tror også på, at vi sammen kan være med til at løfte indsatsen i de små lokalsamfund.

Det vigtigste er, at vi fortsat har fodboldklubberne og de frivillige med, og at vi værner om den vigtige ressource, som de udgør. For sammen kan vi udrette utrolig meget med fodbolden som omdrejningspunkt, men det skal ske ud fra en bæredygtig og holdbar model.Ovenstående er også bragt i Idrætsmonitor.

Formandens Blog 2019