Hvis du ikke nåede at melde dig til DBU Jylland LederNetværk, har du stadig mulighed for det. Således er tilmeldingsfristen for at blive en del af det nye netværksforum forlænget frem til d. 1. april.

- Vi håber, at projektet bliver bredt ud til endnu flere klubber i løbet af marts, hvor vores regioner afholder en række kommunemøder. Her vil vi fortælle klubberne om projektet, og kommunerne vil samtidig have mulighed for at dele budskabet om, at der stadig er plads til nye medlemmer i vores nye netværksforum. Derfor har vi også valgt at forlænge tilmeldingsfristen, så den løber frem til d. 1. april, fortæller Rikke Hoffbeck Petersen, der er projektkoordinator på DBU Jylland LederNetværk.

Hvad er DBU Jylland LederNetværk?

DBU Jylland LederNetværk er navnet på det nye projekt, som har til formål at udvikle og inspirere den enkelte leder eller bestyrelsesmedlem gennem faglig sparring og erfaringsudveksling med klubberne som omdrejningspunkt. Det skal være med til at opkvalificere klubledere og bestyrelsesmedlemmer og dermed løfte kvaliteten i klubberne.

DBU Jylland LederNetværk

Hvem kan tilmelde sig?

  • Klubformænd
  • Bestyrelsesmedlemmer
  • Personer i klubben med anden ledelsespost

Temaer for møderne

  • Personlig udvikling
  • Klubbens daglige drift og udvikling
  • Andre ønsker fra deltagerne i netværket

Mødefrekvens

  • Tre møder i 2023 og tre møder i 2024. Hvert møde har en varighed på ca. tre timer
  • Derudover vil der være ét fællesarrangement, som er koordineret af DBU Jylland - eksempelvis i forbindelse med en landskamp

Kursuspris

  • 3.500 kr. pr. person
Rikke Hoffbeck Petersen Web
Supporter Rikke Hoffbeck Petersen
Ved spørgsmål kontakt: 89399974