Mandag var der mulighed for at nørde igennem om Serie 4-rækken.

DBU Jylland havde nemlig indkaldt til et online dialogmøde om den specifikke turneringsrække, og frivillige fra i alt 20 jyske fodboldklubber havde taget imod tilbuddet.

”Jeg synes, at det var et meget værdifuldt møde. Vi fik nogle konkrete input om Serie 4-rækken, som vi nu vil arbejde videre med. I sidste ende kan det måske ende ud i forslag til behandling på delegeretmødet”, forklarer Ole Frandsen, turneringschef i DBU Jylland, der deltog på mødet sammen med bl.a. repræsentanter fra arbejdsgruppen for herresenior.

Hvorfor lige 14 spillere....?

”På baggrund af de input, som vi fik fra klubdeltagere på mødet, vil vi nu se på, om der i f.eks. Serie 4 og Serie 5 overhovedet skal være en begrænsning på, hvor mange spillere et hold må have med til en kamp. I dag er tallet 14, men flere klubber tilkendegiver, at nogle spillere gerne vil være med, men kun kan spille f.eks. en halvleg, hvorfor der er behov for flere end 14 på det enkelte hold, mens andre argumenterer for, at hold i Serie 4 og Serie 5 ofte består af en vennegruppe, og hvorfor skal regler så forhindre en 15. eller 16. mand i at være med i kampen, hvis holdet selv ønsker det?", fortæller turneringschefen og fortsætter:

Grafik Serie 4

"Der er selvfølgelig mange ting, man skal forhold sig til, hvis der skal ændre i disse ting – også rent praktiske, men vi synes, at det er relevante spørgsmål og tanker, når vi snakker breddefodbold, og vi gerne vil udvikle vores turneringstilbud, så de følger med tiden og matcher klubbernes ønsker”, siger Ole Frandsen.

Det andet konkrete forhold drejer sig om større fleksibilitet i op- og nedrykning af spillere i de tilfælde, hvor en (stor) klub f.eks. har seks Serie 4-hold. Hvis en spiller på klubbens Serie 3-hold skal ned og spille på klubbens Serie 4 (6)-hold, skal han ”nedtrappes” igennem Serie 4 (1)-holdet, Serie 4 (2)-holdet o.s.v.

Dette system synes flere klubber er unødigt bureaukratisk.

Fast spilletidspunkt – nej tak!

Derudover gav dialog-mødet følgende konklusioner:

- Overvejende stemning for fortsat at spille 14 kampe i Serie 4.
- Interesse for muligheden for at kunne genbruge udskiftere fra klubbens nærmest højere rangerende hold
- Ingen interesse for at have fast tidspunkt i Serie 4 og Serie 5
- Ingen interesse for at kunne spille 9:9 i Serie 4

”Disse møder giver os en masse brugbare input fra klubberne, og så spiller det rigtig godt sammen med den moderniseringsproces, som vi har været i gennem i DBU Jylland, hvor vi gerne vil trække ad-hoc på vores klubber, og hvor vi oplever, at klubbernes frivillige gerne vil bruge f.eks. en time på at hjælpe os med input”, tilføjer Ole Frandsen.

DBU Jylland har tidligere på foråret holdt et lignende dialogmøde om hele herresenior-strukturen, hvor omkring 75 klubrepræsentanter deltog, og Ole Frandsen forventer, at der årligt vil blive inviteret til et par on-line møder om aktuelle turneringsemner.

Bliv klædt på til efterårets turneringer.......

Hvis man gerne vil klædes godt på til efterårets turneringer, tilbyder DBU Jylland den 1. juni en times online infomøde, hvor man kan få overblik over ny tilmeldingsform i 11-mands ungdomsrækker (inkl. 8-mands U13-Liga), niveau-anbefalinger, regler for de nye U13-hold og forskellene mellem regionale og centrale turneringer.

Tilmeld her og bliv opdateret på efterårsturneringen.