DBU Jylland har i de senere måneder været i dialog med flere medlemsklubber, som har oplevet, at deres kommune ønsker at inddrage noget af deres baneanlæg til f.eks. opførelse af en institution eller udvidelse af en skole.

Bl.a. er der en konkret situation fra Skanderborg Kommune (netmediet, Idrætsmonitor - kræver login)

DBU Jyllands formand, Bent Clausen, har på baggrund af disse sager skrevet nedenstående kommentar i dette medie.

Desuden har DBU Jyllands facilitetsgruppe besluttet at undersøge, om der er tale om en generel tendens, der forekommer flere steder i Jylland. De pågældende sager giver i hvert fald anledning til bekymring.

Hvis man som klub har lignende oplevelser eller sager, er man meget velkommen til at kontakte Rasmus Johansen, formand for DBU Jyllands facilitetsgruppe, på mail: rajo@dbujylland.dk

KOMMENTAR:

Af Bent Clausen
Formand, DBU Jylland

Fodbold er sjovt. Og spillet kan udfoldes mange forskellige steder. I haven, i skolen, på vejen, i parken – og naturligvis også i fodboldklubben under mere organiserede forhold.

Det kræver af gode grunde, at der er fodboldbaner til rådighed. Og de kan jo være ganske pladskrævende – uanset om de skal anvendes af børn, unge eller voksne.

Mange steder i Jylland er der god plads på og omkring fodboldklubbernes anlæg og faciliteter, og der er naturligvis stor forskel på, om man er fodboldklub i for eksempel Øst- eller Vestjylland. Men i efteråret 2022 har vi i tre tilfælde oplevet, at kommuner har ønsket at inddrage banefaciliteter hos fodboldklubber for at gøre plads til enten daginstitutioner eller skoleudvidelser.

Sager, der alle har været omtalt af lokale medier og i Idrætsmonitor, som i sidste uge kunne fortælle, at Skanderborg Kommune har vedtaget at bygge en ny daginstitution på en 11-mands fodboldbane.

Nu er der bestemt ikke noget galt i at bygge børnehaver eller at udbygge skoler. Og vi har selvfølgelig stor forståelse for, at det for en kommune er nødvendigt at regulere på disse forhold. Faktisk er det da også et gennemgående træk i de nævnte sager, at der ikke er modstand mod udvidelse af skoler eller opførelse af daginstitutioner. Men der er til gengæld stor bekymring for placeringerne.

Sammenhæng og nærhed er vigtigt for en klub

For det kan godt være, at det umiddelbart ser indbydende og enkelt ud at inddrage en fodboldbane, hvis man udelukkende kigger på arealet. Det kan imidlertid være stærkt problematisk at indskrænke en fodboldklubs faciliteter eller forhindre muligheden for en eventuel etablering af nye baner, hvis man anskuer det i et større perspektiv. Også selvom kommunen tilbyder at kompensere med en bane et andet sted.

Jeg tror på ingen måde, at de pågældende kommuner ønsker at genere fodboldklubberne og de lokale frivillige. Hvorfor skulle de dog det? Og det er jo også alment kendt, at fodboldklubberne bidrager til både sundhed, tillid, fællesskab og vækst i de respektive lokalområder.

Men jeg tror måske, at man mangler en smule forståelse for, hvad konsekvenserne kan være, hvis man som kommune begynder at fragmentere en fodboldklub eller indskrænke dens udviklingsmuligheder.

For en fodboldbane er altså ikke bare et vilkårligt antal kvadratmeter, som kan flyttes rundt efter forgodtbefindende. Forhold som sammenhæng, nærhed, tilgængelighed og et trygt, attraktivt miljø er alle parametre, som betyder noget for en fodboldklub – og allervigtigst: For de borgere, som benytter sig af mulighederne.

Foreninger kan byde ind med løsninger

Formålet med lokal idræt er vel netop, at det skal dyrkes lokalt, og at børnene lokalt får en relation til hinanden. Den relation vil ikke være det samme, hvis forældrene for eksempel tvinges til at køre børnene ud af byen til træning eller kamp. Eller hvis en fodboldklubs anlæg spredes ud over flere adresser.

Og det kan næppe være i en kommunes interesse, at man gør livet vanskeligere for både de frivillige og de børn, unge og voksne, som gerne vil mødes i den lokale fodboldklub for at være sammen og dyrke idræt.

Jeg vil kraftigt opfordre alle kommuner til at lytte til det lokale foreningsliv, hvis man står med udfordringer som disse. Faktisk er det helt afgørende, at fodboldklubberne og de frivillige involveres så tidligt som overhovedet muligt i disse processer, så man sammen kan finde de rigtige løsninger.

Vi tror endda på, at vi i fællesskab kan gøre endnu mere for sammenhængskræften i lokalsamfundene og ikke mindst synergieffekten ved fællesskaber på tværs. Derfor vil vi som klubber og organisationer altid gerne inviteres indenfor i samarbejdet, når nu der alligevel skal udbygges skoler og etableres daginstitutioner.

Hvorfor ikke starte med at kigge på alle de ting, som vi kan samarbejde om, så vi får mest mulig glæde af hinanden? Det vil uden tvivl være win-win for alle parter.

På baggrund af de tre sager har vi i DBU Jylland besluttet at se nærmere på, om dette er en tendens andre steder i Jylland. De pågældende sager giver i hvert fald anledning til bekymring.

Bent Clausens kommentar er tidligere blevet bragt på netmediet, Idrætsmonitor.