DBU Jylland har benyttet sommeren til at evaluere og gøre status over vinterens fodboldaktiviteter.

Opgørelsen viser, at omkring 40.000 spillere har deltaget i et af DBU Jyllands organiserede tilbud i vinteren 2022/2023 – enten udendørs eller indendørs.

En tydelig understregning af, at fodbold er en helårssport.

Konklusionen er også, at de jyske klubber generelt er rigtig godt tilfredse med aktiviteterne og lægger vægt på (66 procent), at der er forskellige varer på hylderne, såvel indendørs som udendørs.

Et vigtigt signal

For der er nemlig stor forskel på, hvordan de jyske klubber ønsker at spille fodbold om vinteren.

Mange vil gerne spille udendørs på kunstgræs, men der er også mange, der foretrækker at udfolde sig indendørs. Og så er der dem, der ønsker at kombinere tingene.

”Det er et vigtigt signal til os, at klubberne ønsker forskelligheden og valgmulighederne. Det skal afspejle sig i vores tilbud, og det kommer det fortsat også til,” forklarer Henrik Sloth, formand for DBU Jyllands Vinterudvalg.

Både udendørs og indendørs

DBU Jylland har gennemført en bruger- og tilfredshedsundersøgelse, hvor flere end 800 jyske fodboldfolk, primært trænere og træner-assistenter (79 procent af besvarelserne), har bidraget med input omkring vinterfodbolden.

Undersøgelsen viser blandt andet, at vinterfodbolden håndteres på flere forskellige måder i de jyske fodboldklubber.

69 procent svarer: ”Vi træner udendørs om vinteren”
59 procent svarer: ”Vi træner indendørs om vinteren”

Og netop disse grundlæggende ønsker og forskelle afspejler sig derfor også i vinter-aktiviteterne til den kommende sæson, understreger formand for Vinterudvalget, Henrik Sloth.

Han peger ikke mindst på vigtigheden af, at DBU Jylland kan imødekomme klubbernes forskellige behov:

”Det er et vigtigt signal til os, at klubberne ønsker forskelligheden og valgmulighederne. Det skal afspejle sig i vores tilbud, og det kommer det fortsat også til. Henrik Sloth, formand, DBU Jyllands Vinterudvalg

”Vi oplever generelt en stigende interesse for at spille udendørs på kunstgræs, og den tendens ser ud til at fortsætte, så det vil være en vigtig del af vores tilbud, men vi vil også til den kommende sæson sætte fokus på de positive elementer, der ligger i futsal-spillet. Her vil vi skrue lidt op for aktiviteten og synligheden”, forklarer Henrik Sloth.

Vinterudvalget har derfor nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med specifikke handlinger til at øge synligheden, interessen og deltagelsen i de regionale turneringer i futsal.

Til dette arbejde vil man efter sommerferien bl.a. forsøge at involvere en række lokale futsal-ildsjæle. En satsning der i øvrigt også vil blive understøttet af breddemidler fra DBU Futsals udviklingsplan.

Udendørs tilbud trækker fremgangen

De jyske klubber spiller både klassisk indefodbold, futsal og udendørs fodbold om vinteren, men det er først og fremmest interessen for at spille fodbold under åben himmel, der trækker i de jyske fodboldspillere. 

Primært på kunstgræs, men også på almindelig græs, da alle klubber ikke har adgang til kunstgræsbaner.

I forhold til sidste år har der f.eks. i den nu afsluttede sæson været en fremgang på flere hundrede nye børnehold, som ønsker at spille på kunstgræs om vinteren.

Og i det hele taget er antallet af aktive fodboldspillere om vinteren stigende med vinter- og kunstgræsturneringer som lokomotiv, mens holdantallet i Indefodbold og Futsal har været faldende. Dog er der fortsat omkring 2500 aktive hold i DBU Jyllands indefodboldturnering.

Ifølge undersøgelsen prioriterer ungdomsholdene at spille udendørs fodbold om vinteren, foran indefodbold og futsal.

For børnene står det helt lige mellem udendørs fodbold og indefodbold, mens futsal benyttes mindst. Og hos de voksne prioriteres udendørs fodbold også klart højest foran indefodbold og futsal.

DBU Jylland vil i løbet af september informere nærmere om tilbud, tilmelding m.v. til vintersæsonen 2023/2024.

(Foto: LLN Press)