I efteråret 2023 og i foråret 2024 vil holdene i DBU Jyllands U13 Drenge Liga 1-række og U14 Drenge Liga 1-række som et forsøg kunne benytte sig af den såkaldte ”3+1 regel”.

Reglen betyder, at det i U13 Drenge Liga 1 og U14 Drenge Liga 1 er tilladt at anvende:

En spiller født efter den 1. januar i årgangen ældre + tre spillere født efter den 1. januar i årgangen ældre, som opfylder de fastsatte kriterier for en PHV-dispensation, og som forinden kampen af DBU har opnået skriftlig godkendelse for dette.

En PHV-dispensation måles på baggrund af det enkelte barns fødselsdato, måledato, højde, siddehøjde og vægt. Når tallene sættes ind i en algoritme, giver det et stærkt estimat på, hvornår spilleren når toppunktet i sin vækstspurt.

Der er med andre ord tale om spillere, som p.g.a. senere biologisk udvikling med fordel kan spille med en yngre aldersgruppe.

Behov for viden og erfaringer

”Efter ønske fra DBU’s Talentudvalg prøver vi nu denne model af i to af vores rækker, som består af licensklubber. Det har både de involverede klubber og vi sagt ja til. I første omgang er forsøget gældende for det kommende år, og så må vi se på evalueringen”, siger Lars Olesen, formand for DBU Jyllands Ungdomsudvalg.

”Det er helt sikkert nogle problemstillinger, som også berører breddefodbolden helt generelt. Vi ved, at den fysiologiske forskel i væksten påvirker fodboldbørn og deres lyst og motivation til at spille fodbold. PHV-målingen har også tidligere været oppe og vende på vores delegeretmøde. Derfor synes vi, at det giver god mening at prøve dette af i nogle få udvalgte rækker”, siger Lars Olesen.

Biologiske aspekter

Baggrunden for den ekstra spiller i ”3+1-reglen” er, at de biologiske aspekter ikke dækker alle forhold.

+1-muligheden kan derfor være målrettet spillere, som f.eks. ligger lige over grænsen for dispensation, men andre individuelle forhold kan også spille ind. Hensigten med +1 er til gengæld ikke at benytte en dominerende spiller fra årgangen ældre.

Anbefalingen til forsøget kommer som nævnt fra DBU’s Talentudvalg. På baggrund af henvendelsen samlede DBU Jylland og DBU Fyn de 10 højest rangerede vest-licensklubber i licensrangeringen til et møde d. 25. maj, hvor ”3+1 reglen” og tankerne bag blev præsenteret. Her havde de deltagende licensklubber mulighed for at kommentere og stille spørgsmål, og de gav opbakning til forsøget.

Siden er ønsket også blevet godkendt internt i både DBU Jylland og DBU Fyn. Og derfor prøves ordningen nu af i de to pågældende rækker.

”3+1-reglen” vil også blive benyttet i den nationale U15 Drenge Liga, som administreres af DBU.

Hvad med breddedækkerne?

På DBU Jyllands delegeretmøde i foråret 2022 stillede IF Lyseng et forslag om at introducere PHV-dispensationen som element i DBU Jyllands ungdomsrækker. Det blev nedstemt af et flertal af de jyske klubber, hvoraf flere udtrykte usikkerhed omkring håndteringen af selve målingen.

”I licensklubberne, i hvert fald på drengesiden, har man ansatte, som er vant til at arbejde med disse ting og har gjort det i flere år. For almindelige breddeklubber er det jo lidt en anden sag. Derfor synes vi, at det giver god mening at prøve dette af i de rækker, hvor licensklubberne spiller. Vi har brug for at blive klogere, og vi har brug for mere viden på området, inden vi vurderer nærmere i forhold til en eventuel større udbredelse, siger Lars Olesen.

Spørgsmål til selve ordningen kan rettes til DBU’s projektleder, Rasmus Porse, som er ekspert på området. Han kan kontaktes på mail: rapo@dbu.dk