Hadsund Boldklub fik på DBU Jyllands delegeretmøde i marts de øvrige jyske klubbers opbakning til at indføre en presfri zone ved målspark i 3- og 5-mands fodbold udendørs for børn.

Intentionen med reglen kan direkte overføres til indefodbold, hvorfor det også er besluttet at introducere presfri zone i børnenes indefodboldrækker fra de alleryngste og op til og med U10.

OBS: Indtil 30. oktober kan du stadig nå at tilmelde indefodboldhold til vinterens første stævneweekend 19.-20. november (dog er tilmeldingen lukket for Region 1 - Nordjylland).

Reglen om presfri zone

Presfri zone:
Ved igangsætning fra bagerste spiller (ved tildelt målspark) skal modstanderholdets spillere opholde sig på egen banehalvdel.

Frizone-princippet praktiseres sådan:
Ved igangsætning fra bagerste spiller (ved tildelt målspark) skal modstanderholdets spillere opholde sig på egen banehalvdel, og må først bevæge sig ind på modstanderens banehalvdel, når bagerste spiller har sat bolden i spil – enten ved selv at drible eller ved at spille bolden til en medspiller.
Brud på reglen fører til ny igangsætning.
Boldførende hold behøver ikke at vente på, at modstanderen skal trække sig tilbage, men har muligheden for at starte spillet, når det ønsker dette.

Gældende for U10 og yngre i indefodbold


Mere boldbesiddelse

Blandt begrundelserne for at indføre den nye regelændring i indefodbold er ligesom udendørs at skabe mere jævnbyrdige kampe, bedre flow i spillet, mere effektiv spilletid og mere boldbesiddelse til begge hold.

Frizonen gør, at man undgår et højt pres ved igangsættelse af målspark/frispark i feltet.

Med en presfri zone opfordres der til at lære spillerne at spille bolden op fra eget målfelt. Spillerne får tid og ro på bolden og føler mestring, der er med til at udvikle spillerne.

Futsalbold benyttes i U5-U8 rækkerne
Sidste år fik hvert tilmeldt børnehold i U5-U7 en gratis futsalbold tilsendt (takket være økonomisk støtte fra en corona-genstartspulje) og i den kommende vintersæson 2022/23 skal alle hold i U5-U8 rækkerne således spille kamp med en Futsal Select Talento 11.

- Formålet med at lade de yngste spillere spille kampe med en futsalbold er bl.a. at styrke spillernes tekniske udvikling, da boldens minimale opspring vil sikre mere spil langs gulvet og mindre løb efter vilde og høje bolde, forklarer Henrik Sloth, der er formand for DBU Jyllands vinterudvalg.

Yderligere regelændringer
Reglen om endnu mere fleksibelt at kunne spille en spiller fri til nedrykning bliver ligeledes "overført" til både indefodbold og futsal gældende fra den kommende sæson 2022/23, som starter i november.

Det betyder, at indefodboldens § 18.6 og futsalreglen i § 19.7, som før lød således:
En spiller ”spilles fri” til at kunne deltage på lavere rangeret hold ved, at det højere rangerede hold (= hvor spilleren spillede sin forudgående kamp og derfor er bundet til) – spiller samme spilledag eller i mellemtiden har spillet et stævne, hvori spilleren lovligt kunne have deltaget, men ikke deltog.

- nu får denne tilføjelse:
Spilleren kan også "spilles fri" til nedrykning fra det højere rangerede hold ved, at det lavere rangerede hold, spilleren oprindeligt kom fra og som spilleren ønsker at spille for igen, spiller kamp/stævne, hvor spilleren ikke er med.

Den nye regeltilføjelse er tiltænkt som hjælp til de spillere, der eksempelvis rykkes op for at hjælpe et afbudsramt førstehold, og så bliver fanget af, at førsteholdets næste kampe først er planlagt til senere, og dermed kan spillerne ikke vende tilbage til deres normale hold.

Nu kan andetholdets næste kamp nemlig også løse den pågældende spiller, så spilleren i den næstkommende kamp må rykke tilbage ned på sit normale hold.