133 fodboldledere fra knap 50 øst- og midtjyske fodboldklubber var onsdag aften samlet til DBU Jylland Region 3’s årsmøde på Hotel Pejsegården i Brædstrup.

Snakken gik livligt under den indledende spisning, og talelysten blev ikke mindre, da forslagspakken skulle drøftes. Her var især fleksibilitet et gennemgående ord.

Forinden kunne de fremmødte klubledere dog læne sig tilbage og lytte til Claus Warmings formandsberetning, hvori han berørte temaer som frivillighed, kommune-samarbejde og børnefodbold. Han roste også klubbernes frivillige for deres ukuelighed til at få hverdagen til at fungere gennem en svær tid:

”Selvom der er mange udfordringer, der truer breddeklubberne, senest energikrisen, er fodbolden godt i gang overalt i vores region. Det vil jeg gerne udtrykke min største anerkendelse af. Vi har mange dygtige klubledere her i regionen, og det er vigtigt for mig at signalere, at vi er til for jer, og vi vil gøre alt for at hjælpe klubberne så godt, som vi overhovedet kan. Vi vil som regionsbestyrelse gerne endnu tættere på klubberne, for jeres problemer er vores problemer”, sagde Claus Warming.

Tættere på klubberne

Regionsformanden forklarede også, at den regionale tankegang og nærheden til klubberne står foran at blive styrket:

”Hvis DBU Jyllands moderniseringsoplæg bliver vedtaget af klubberne på delegeretmødet til januar, vil regionerne bliver styrket på den måde, at der bliver større fleksibilitet lokalt og at mange beslutninger vil rykke tættere på klubberne. Det forpligter selvfølgelig, men det bliver en klar gevinst for breddefodbolden”, sagde Claus Warming.

Morten Rask Thomsen fra regionsbestyrelsen – der samtidig er formand for DBU Jyllands Dommerudvalg og Aarhus Fodbolddommerklub – supplerede formandsberetningen med en status på dommerområdet, herunder arbejdet med at rekruttere og fastholde dommere.

”Vores rekruttering er lykkedes ganske godt i 2022, mens vi primært har udfordringer omkring fastholdelsen. Når vi får dommerne ind, forsvinder mange af dem desværre igen, fordi de har haft en dårlig oplevelse, sagde Morten Rask Thomsen, der også berørte forhold som problematisk forældre-opførsel, klager over dommere og videoklip med dommerfejl på sociale medier.

Fleksibilitet eller ej?

Under de efterfølgende kommentarer roste Lars Olsen, Høst IF, beretningen. Samtidig gav han et eksempel, hvor han savnede mere fleksibilitet i reglerne i forhold til brugen af spillere på et U16 Liga 5-hold.

"Jeg mener, at vi alle taber på dette. Til sidst var vi nødt til bare at kontakte modstanderholdet og aftale, at vi brugte de pågældende spillere, selvom de var ulovlige. Men det er vel ikke måden at gøre det på. Det taber vi vel alle på", sagde han. 

Lars Hartved fra KFUM Randers Fodbold kritiserede nogle klubbers brug af for gode spillere på de lavest rangerede hold og opfordrede til mere ansvarlighed på dette område.

”Det giver en masse dårlige oplevelser for en hel masse børn, når alt for dygtige spillere rykkes ned på laveste niveau. Så bliver holdene for skæve”, sagde Lars Hartved, der som kommentar til Høst IF oplyste, at hans klub altid havde mødt stor fleksibilitet fra DBU Jylland, når det handlede om at få dispensationer til at kunne stille hold.

Nej tak til midtvejsombrydning

Ligesom på årsmødet i Region 1 var der også livlig debatlyst blandt de øst- og midtjyske klubledere på Region 3's årsmøde. Bl.a. under behandlingen af forslaget om midtvejsombrydningen i Serie 5:

"Vi er en lille klub med få spillere. Derfor er der mange ting, der nødvendigvis skal planlægges i god tid, og det er en af udfordringerne for os, når midtvejsombrydningen kommer ind over. Dette forslag er stillet for at lette klubbernes kampplanlægning", sagde Claus Marckmann fra Allingåbro IF i sin begrundelse for at afskaffe ordningen.

"Vi forstår godt, hvis nogle klubber opfatter midtvejsombrydningen som en ulempe, men der er stadigvæk flere fordele end ulemper ved at have midtvejsombrydningen, men i sidste ende er det naturligvis op til jer klubber, om I ønsker denne model", sagde Lene Bengtsson, formand for DBU Jyllands seniorudvalg i sin kommentar til forslaget.

"Jeg synes, at ombrydningen har været til gene for mange hold, fordi de unge mennesker har svært ved at langtidsplanlægge, når de ikke kender programmet for f.eks. et helt efterår", sagde Lars Hartved, KFUM Randers Fodbold, der fik opbakning fra Hans Iver Lindorff, Kolding Boldklub:

"Set med kampfordeler-øjne er dette forslag genialt. Jeg bakker helt op om at afskaffe midtvejsombrydningen", understregede Kolding-lederen, og det var stort set hele salen enig med ham i. 41 ledere stemte for, mens seks stemte imod.

Der var også opbakning til bl.a. forslaget om lovliggørelse af kvinder på herrehold. Alle forslag skal endeligt godkendes på delegeretmødet i Herning den 7. januar 2023 for at kunne træde i kraft.

Under eventuelt var der flere gode klubindlæg, både fra Horsens Freja, Flemming Nielsen, Erritsø GIF og Jens Rindom, kampfordeler i Vinding SF, der opfordrede DBU Jylland til at arbejde for at gøre det lettere og mindre bureaukratisk at være frivillig leder. Han udtrykte især frustrationer over GDPR-reglerne.