Fodboldklubbernes hverdag, udfordringerne i de små samfund, frivillighed og børnefodbold.

Det var nogle af de emner, som regionsformand, Johnny Krogh Hansen, berørte i sin beretning på DBU Jylland Region 2’s årsmøde i Aulum fritidscenter mandag aften, hvor i alt 43 lokale fodboldklubber var repræsenteret.

Regionsformanden reflekterede bl.a. over klubbernes udfordringer i hverdagen, men også hele frivillighedsområdet:

”Corona-krisen har klart forandret nogle ting. Vi oplever nok generelt, at spillerne er kommet tilbage, men frivilligheden er til gengæld blevet forandret. Det er nok blevet sværere at rekruttere frivillige, og vi ser bl.a. nogle steder, at der er kommet en ny slags frivillige ind i vores klubber. Nogle af dem er lejligheds-frivillige. Det er typisk nogle, som skal have skrevet op, præcis hvor mange timer man forpligter sig til. Der er også værdi-frivillige. Og der er nogle, der typisk kommer med et større formål end bare at gøre en indsats i den lokale klub”, forklarede Johnny Krogh Hansen.

På børnenes præmisser

Regions 2's formand brugte også tid i sin beretning på at berøre børnefodboldens status og udvikling – noget som ligger hans hjerte nær:

”Hvis vi ikke har andet ansvar som fodbold-frivillige, så har vi i hvert fald et ansvar over for de børn, som kommer i vores fodboldklubber. Det skal først og fremmest være sjovt at spille fodbold for børnene, og det skal ikke være på de voksnes præmisser. Det skal være på børnenes. Og det er vigtigt, at der er tilbud til alle spillere – ikke mindst de mest uøvede. Det var faktisk en af grundene til, at jeg i sin tid overhovedet gik ind i DBU-arbejdet. Det har vi en forpligtelse til som ledere og som organisation, og vi hører altid gerne fra jer, hvis der er noget, som vi kan gøre bedre”, sagde Johnny Krogh Hansen i sin beretning.

Tættere på klubberne

Region 2's formands fremlæggelse blev suppleret af bestyrelsesmedlem Jakob Oelenshlæger Poulsen, der orienterede om det moderniseringsarbejde, der i det seneste halve år er pågået i DBU Jyllands organisation. Ikke mindst omkring den faglige struktur - altså udvalg, arbejdsgrupper m.v.

”Vi har bl.a. haft stor fokus på, hvordan vi bliver mere agile og hvordan vi kommer tættere på klubberne med vores beslutningsprocesser, og hvordan vi kan gøre flere frivillige og administrative personer i vores organisation mere beslutningsdygtige”, forklarede Jakob Oelenshlæger Poulsen. Helt konkret betyder moderniseringsgruppens arbejde, at der kan træffes hurtigere og mere lokale beslutninger i de enkelte regioner.

Som sidste punkt inden forslagsbehandlingen fortalte superliga-dommeren, Mads-Kristoffer Kristoffersen, om livet som dommer, både på bredde- og eliteniveau.

Årgange, ombrydning og dispensationer

Under forslagsbehandlingen var der god debat om en lang række forslag - bl.a. ungdomsårgange, dispensationer, brug af kvinder på herrehold og ikke mindst midtvejsombrydning i Serie 5.

Starup UIF's forslag om at indføre to-årige årgange i ungdomsrækkerne fik opbakning fra bl.a. Spøttrup IF, mens Houlkær IF var bekymret for de praktiske konsekvenser. Kun en stor håndfuld af de fremmødte klubledere stemte for forslaget, mens et stort flertal vendte tommelfingeren nedad.

Peter Vejlby fra Skals FF motiverede forslaget om at afskaffe midtvejsombrydningen i Serie 5:

"Midtvejsombrydningen giver unødigt meget arbejde til kampfordelerne, men også til spillerne. Vi vil gerne have ombrydningen væk. Den foregår også typisk på et tidspunkt, hvor vejret er godt og banerne er gode. Derfor skal den afskaffes", sagde han og fik opbakning fra Mønsted IF og Borup IF, som begge bakkede op fra talerstolen.

Der var da også et meget stor flertal af de fremmødte klubledere, der sendte et klart signal om, at midtvejsombrydningen bør afskaffes, idet kun fem af de 75 stemmeberettigede stemte for at bevare ombrydningen, mens et stort flertal bakkede op om Skals FF.

Joan Skovgaard, Ørslevkloster IF, argumenterede for klubbens forslag om at udvide aldersdispensationen for anvendelsen af piger på kvindeseniorhold, og efter en god debat om fordele og ulemper gav et flertal opbakning til intentionerne.

Alle fremsatte forslag skal endeligt godkendes på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning lørdag den 7. januar 2023 for at kunne træde i kraft.


Sådan gik afstemningen
Du kan finde samtlige forslag og afstemningsresultatet på DBU Jylland Region 2's årsmøde 2022 herunder: