Fodboldens fremtid i de små samfund, børnefodboldens udvikling, en modernisering af DBU Jyllands organisation, midtvejsombrydninger og ændringer af ungdomsrækkerne.

Debatemnerne spændte vidt på DBU Jylland Region 1’s årsmøde på Aalborg Portland Park tirsdag aften, hvor omkring 110 fodboldledere fra knap 40 nordjyske klubber var samlet.

Regionsformand Kristian Nørgaard Thomsen gav i sin beretning en status på breddefodboldens tilstand -  bl.a. arbejdet med at skabe gode turnerings- og stævnetilbud for alle spillere og udfordringerne med at holde gang i fodboldklubberne i de små samfund, mens bestyrelsesmedlem Jørgen Staun, orienterede om det moderniseringsarbejde, der har været i gang i DBU Jylland det seneste halve år – bl.a. omkring udvalgsstrukturen.

Der var ingen klubfolk, der havde bemærkninger til beretningerne, som blev vedtaget blev applaus. Til gengæld var der som altid god talelyst under forslagsbehandlingen.

Automatisk indplacering af børnehold

DBU Jyllands forslag om at indføre automatisk indplacering af hold fra U8 til U10 (5-mands) og fra U11 til U12 (8-mands) blev motiveret af Søren Larsen fra regionsbestyrelsen, og han forklarede, at modellen vil sikre klubberne bedre kamptilbud til børnene.

Oplægget udløste kommentarer fra Bøje Lundtoft fra Jetsmark IF og Dorte Hvolbæk Jensen fra Frederikshavn fI, der udtrykte bekymring ved ændringen:

”Vi føler overordnet, at ombrydning helt generelt tager megen glæde ud af fodbolden”, sagde Bøje Lundtoft, Jetsmark IF, der oplyste, at han talte på vegne af klubberne i Jammerbugt Kommune.

Et meget stort flertal af de fremmødte klubber gav dog opbakning til de to forslag.

Nej tak til midtvejsombrydning

Det vakte til gengæld forundring blandt nogle klubber, at DBU Jylland lagde op til at fjerne den automatiske indplacering og indføre fri tilmelding i U13, U14 og U15 Drenge, når der samtidig blev argumenteret for at indføre den i børnerækkerne.

Jørgen Staun fra regionsbestyrelsen udtrykte forståelse for kompleksiteten i turneringsforslagene og redegjorde for forskellen for udfordringerne i børne- og ungdomsfodbolden.

Søren Engelhard, Skelund IF, opfordrede kraftigt til at afskaffe midtvejsombrydningen i Serie 5. Og det gav anledning til en god og livlig debat. Paw Jensen fra Gjøl GB, forsvarede ombrydningen og opfordrede til, at den nye seniorstruktur fik en reel chance, mens Bøje Lundtoft, Jetsmark IF, bakkede op om forslaget.

Og det var der rigtig mange andre af de fremmødte klubber, der også gjorde. I alt 44 klubledere stemte for at afskaffe midtvejsombrydningen i Serie 5, mens kun fire klubledere stemte for.

Derudover der var bl.a. også opbakning fra klubberne til en række andre forslag, bl.a. lovliggørelse af kvinder på herrehold.

Klubleder: Husk at bruge jeres indflydelse

Alle forslag skal godkendes endeligt på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning lørdag den 7. januar 2023 for at kunne træde i kraft.

Under eventuelt takkede Axel Petersen, Svenstrup-Godthåb IF, de øvrige klubledere for mange gode stunder i fodboldens tjeneste, og samtidig opfordrede han alle til at sørge for, at man benytter sin demokratiske ret:

"Husk og fortæl hjemme i klubben, at det altså er os klubber, der har stor indflydelse på, hvad der sker i fodbolden. Og derfor skal man huske på at møde op til møderne i regionen og i DBU Jylland". sagde Axel Petersen.