I næste uge er både Region 1, Region 3 og Region 4 vært ved årets regionale årsmøder, og umiddelbart efter følger Region 2.

Det handler med andre ord om at være til stede, hvis man som fodboldklub vil have indflydelse på udviklingen i den jyske breddefodbold.

For traditionen er der lang række forslag til ændringer af DBU Jyllands regler og turneringer på programmet.

Blandt andet ønsker Mørke IF at genindføre modellen med helårsturneringer for alle seniorturneringer og med et færre antal kampe.

Lige nu afvikles DBU Jyllands turneringer som halvårsturneringer med op- og nedrykning to gange om året.

Skal Serie 5 ændres?

En gruppe af primært nordjyske fodboldklubber ønsker at foretage en ændring af DBU Jyllands laveste herreseniorrække, Serie 5-rækken. Det drejer sig om klubberne Veddum IF, Skelund IF, Visborg IF, Hadsund Boldklub, Vive IF, Astrup IF Arden, Skals FF og Allingåbro IF.

De foreslår en afskaffelse af den såkaldte midtvejs-ombrydning, som er indført for at sikre holdene den bedste matchning, men forslagsstillerne mener ikke, at modellen er en fordel for klubberne.

Kompensation til værtsklub ved afbud?

Der er også forslag om at ændre årgangene i ungdomsrækkerne, og Sdr. Rind/Vinkel IF ønsker at indføre en økonomisk kompensation for tabt indtægt til værtsklubber ved afbud fra udehold.

Den komplette forslagspakke består af i alt 18 forslag – ni fremsat af klubberne og ni fra DBU Jylland.

Du kan læse meget mere om forslagene her.

Derudover skal der på alle årsmøder uddeles priser til nogle af breddefodboldens mange frivillige ildsjæle, og de jyske klubber skal også vælge repræsentanter til regionsbestyrelserne.

Og så er der ikke mindst rigtig god mulighed for at netværke og drøfte stort og småt med både naboklubberne og repræsentanterne fra DBU Jylland.

Sådan er den demokratiske proces

Samtlige forslag, der er behandlet på regionernes årsmøder, kommer helt automatisk til behandling på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning den 7.  januar 2023, hvor den endelige vedtagelse skal finde sted (medmindre forslag bliver trukket inden).

Årsmøderne skal først og fremmest bruges til at kvalificere forslagene og give klubberne indsigt i forslagene og deres konsekvenser.

Sådan tilmelder man sig

Din klub kan stadig nå at tilmelde sig til de regionale årsmøder.

Online-tilmeldingen lukker nogle dage før hvert møde, men man kan stadig nå det efter denne dato, hvis man kontakter sit regionskontor pr. mail eller telefon.

Online-tilmelding kan ske her.