Forårssolen og et fodboldmæssigt travlt tidspunkt prægede deltagelsen ved DBU Jyllands delegeretmøde 2022 i MCH Kongrescenter i Herning, men debatlysten fejlede ikke noget. Passion og engagement er der masser af hos de jyske fodboldledere

I alt blev 6 af de 22 forslag vedtaget, mens 7 blev forkastet og 9 bortfaldt*. Du kan finde en omtale af de delegeredes behandling af udvalgte forslag her:
12/3 2022: Debat: God og konstruktiv debat klubberne imellem

Nedenfor finder du en uddybende liste med de vedtagne forslag samt, hvad de betyder i klubhverdagen.

Vedtagne forslag - og konsekvenserne for dig og din klub

Forslag 5 - Presfri zone i 3-mands og 5-mands
Status: 44 stemmer for, 29 imod - vedtaget
Konsekvenser: Ved igangsætning fra målmand (ved tildelt målspark) skal modstanderholdets spillere opholde sig på egen banehalvdel. Boldførende hold behøver dog ikke at vente på, at modstanderen skal trække sig tilbage, men har muligheden for at starte spillet, når det ønsker dette.Gælderi 3- og 5-mands børnefodbold.
Gældende fra forårssæsonen 2022.
DBU Jylland vil arbejde for, at de andre lokalunioner også indfører presfri zone. Alternativt skal DBU Jylland forsøge at få en særlig tilladelse til at afvige fra de fælles spilleregler.

Forslag 6 - Adgang til resultater i børnefodbold
Status: Trukket
Konsekvenser: DBU Jylland åbner efter aftale med forslagsstiller for muligheder for resultatadgang i børnefodbold, hvorefter intentionen i forslaget vurderes opfyldt og dermed er forslag trukket.
Der åbnes således: I KlubOffice kan de nøglepersoner, som klubben har givet adgang, se ”Egne resultater” via ”Turneringer og hold / Kampprogram”. Derudover kan de personer i klubben, der har hvervet ”Holdkortindberetter” på DBU’s Fodbold App se ”Egne resultater” af alle klubbens kampe fra de seneste 14 dage via ”Indberet resultater”.
Gældende fra efterårssæsonen 2022.

Forslag 7 - Ved enighed suspenderes forlænget spilletid i landspokalturneringer (indledende runder)
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: De 2 spillende hold afgør i enighed, om der skal spilles med forlænget spilletid eller ej ved uafgjort i DBU-landspokalkampe i indledende runder under DBU Jylland.
Gældende fra forårssæsonen 2022.

Forslag 18 - Bedre mulighed for at spilles fri til nedrykning
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: Spilleren kan også blive løst til nedrykning fra det højere rangerede hold ved, at det lavere rangerede hold, spilleren ønsker at spille for, spiller en kamp, hvor spilleren ikke er med.
Gældende fra efterårssæsonen 2022.
Reglen er den samme over hele Danmark, og
dermed skal DBU Jylland forsøge at overbevise de øvrige lokalunioner om, at ”Fælles turneringsregler” skal ændres. Såfremt der ikke er opbakning fra de øvrige lokalunioner og fra DBU til en ændring af ”Fælles turneringsregler”, skal DBU Jylland ansøge om at få en særregel på området.

Forslag 20 - Antal kampe pr. spilledag
Status: 79 stemmer for - vedtaget
Konsekvenser: Både ungdoms- og seniorhold kan lovligt spille 2 kampe samme spilledag uden at søge om det, blot det handler om en spillers deltagelse på samme hold begge kampe.
Gældende fra efterårssæsonen 2022.

Forslag 21 - Antal kampe i en ombrydningsrække ift. nedrykning af spillere
Status: 75 stemmer for - vedtaget
Konsekvenser: Hold der ombrydes, skal tælle kampene før og efter ombrydning sammen, når de skal finde ud af, hvor mange kampe holdet har i et halvår.
Gældende fra forårssæsonen 2022.

Forslag 22 - Turneringssamarbejde med DBU Fyn
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: DBU Jyllands bestyrelse bemyndiges til at indgå aftaler om de politiske, faglige og administrative forhold for den fælles turnering for det kommende år.
Gældende fra delegeretmødet 2022.

Se den fulde forslagstekst her

I alt blev 22 forslag var stillet forud for mødet, og her kan du se, hvordan det gik de enkelte forslag.


Sådan stemte klubberne:
Nr. Emne Ja Nej Bemærkninger
1 Ændring af årgangene i drengeungdom 24 56 Forkastet
2 Afskaffelse af midtvejsombrydning for børn og ungdom     Bortfaldet
3 Afskaffelse af midtvejsombrydning for Serie 5 Herrer     Bortfaldet
4 Afprøvning af lavere 11-mandsmål i U13 og U14 2 (6)   Forkastet
5 Presfri zone i 3-mands og 5-mands 44 29 Vedtaget
6 Adgang til resultater i børnefodbold     Bortfaldet
7 Ved enighed suspenderes forlænget spilletid i landspokalturneringer (indledende runder)     Enstemmigt vedtaget
8 Datoplan forår: Tidligere opstart og længere afvikling     Bortfaldet
9 Datoplan efterår: Senere opstart og længere afvikling     Bortfaldet
10 Datoplan efterår: Senere opstart 33 44 Forkastet
11 Datoplan efterår: Ingen hverdagsrunder     Bortfaldet
12 Halvårsspillere i U19 Drenge Liga 1 37   Forkastet (kræver 2/3 flertal)
13 Dispensation ved PHV-måling 5   Forkastet
 14 Ændring af spilletid i U15 Drenge Liga 1     Bortfaldet
15 Ændring af antal reserver i U14 og U15 11-mands     Bortfaldet
16 Mulighed for "låst" reservemålmand i senior 11-mands     Bortfaldet
17 Udvidelse af fleksibilitetsreglen 43   Forkastet (kræver 2/3 flertal)
18 Bedre mulighed for at spilles fri til nedrykning     Enstemmigt vedtaget
19 Ændring af spilledage     Bortfaldet
20 Antal kampe pr. spilledag 79   Vedtaget
21 Antal kampe i en ombrydningsrække ift. nedrykning af spillere 75   Vedtaget
22 Turneringssamarbejde med DBU Fyn     Enstemmigt vedtaget


*Bortfaldet: Forslagsstilleren var ikke til stede og ingen af de tilstedeværende ønsker at opretholde forslaget.