Det var klubledere med meninger, der var mødt frem til DBU Jyllands delegeretmøde. Køen til talerstolen var til tider lang under behandlingen af de 22 forslag til bl.a. turneringsændringer.

En konstruktiv og løsningsorienteret tilgang kendetegnede klublederne, som bl.a. havde fokus på toårige årgange og størrelsen på 11-mandsmål for de yngste ungdomsårgange.

Disse ændringer blev vedtaget

I 3- og 5-mands børnefodbold indføres fra forårsæsonen 2022 på forslag fra Hadsund B en presfri zone ved igangsætning fra målmanden, hvor modstanderholdets spillere opholde sig på egen banehalvdel. Boldførende hold behøver dog ikke at vente på, at modstanderen skal trække sig tilbage, men har muligheden for at starte spillet, når det ønsker dette.

Skjern GF foreslog på baggrund af egne erfaringer at formalisere, hvad mange klubber oplever i praksis. Nemlig at ved enighed før kampstart kan holdene gå direkte til straffesparksafgørelse ved uafgjort efter ordinær spilletid i en landspokalkamp i lokalunionsregi. Det erklærede forsamlingen sig enig i og det er dermed vedtaget.

Fremadrettet bliver det muligt for en spiller at "spille sig fri" til nedrykning ved, at det lavere rangerende hold spiller en kamp uden den pågældende spiller, hvorefter vedkommende kan være med igen. Derudover øges fleksibiliteten for afviklingen af kampe, da det bliver tilladt for en spiller at spille to kampe pr. spilledag, blot det er på samme hold. Dvs. at en spiller godt må spille både fredag og søndag, hvis det er på samme hold.

Den tekniske udregning af det antal kampe, en spiller skal have spillet på et hold for at være spilleberettiget til holdets sidste to kampe, har været begrænset på et hold i en ombrydningsrække. Derfor blev det lørdag vedtaget, at det kampantal beregnet ud fra holdets samlede kampantal på en halvsæson uanset ombrydning.

Turneringssamarbejdet med DBU Fyn blev ligeledes forlænget, og har nu fungeret siden 2014.

Toårige årgange blev ikke løsningen denne gang heller
Tønder SF's forslag om toårige årgange i ungdomsrækkerne er blevet behandlet i lignende varianter de seneste år, men heller ikke denne gang gik forslaget hjem.

- Vi er bekymrede for udkantsklubbernes muligheder for at stille hold fremadrettet, ligesom det ikke er hensigtsmæssigt at trække U17- og U19-spillere op i seniortruppen, lød det i motiveringen af forslaget fra Per Møller, Tønder SF.

Også lange kørselsafstande blev nævnt som en af de store problemstillinger, der evt. kunne løses ved at slå årgange sammen. Både Glejbjerg SF, Høje Kolstrup B81 og Jetsmark IF viste deres opbakning til forslaget fra talerstolen, mens andre klubber ikke var tilsvarende overbevist om, at toårige årgange er løsningen.

- Med dette forslag låser vi fleksibiliteten for de mindre klubber, mente Jesper Bangsgaard fra Sunds IF med henvisning til, at forslaget anviser, at U12-U19 fremadrettet fast skal opdeles i U13, U15, U17 og U19.

På ulempesiden angav nejsigerne, at problemerne primært findes i de ældste ungdomsrækker og forslaget dermed blev for vidtgående, ligesom der var frygt for, at alt for unge spillere må skubbes højere op for at stille hold i ældre rækker på grund af den mindre fleksible årgangsinddeling.

Houlkær IF, Svenstrup-Godthåb IF, IF Lyseng, Randers Freja var enige med Sunds IF i at anbefale et nej, hvilket også DBU Jyllands børneudvalg og ungdomsvalg stillede sig bag. Nejstemmerne viste sig at være i flertal, så dermed fortsætter drengeungdomsrækkerne årgangsopdelt således: (U12), U13, U14, U15, U16, U17 og U19.

Lavere 11-mandsmål og længere sommerferie
Gråsten B stod for et forslag om en prøveperiode med lavere 11-mandsmål i U13- og U14-rækkerne, hvor målmændene gennemsnitligt fysisk endnu ikke har nået en højde, hvor de kan nå skud øverst i målet.

Forslaget fik ikke flertal, men Ole Ladefoged tilkendegav på DBU Jyllands bestyrelses vegne, at bestyrelsen vil kigge på en model for at afprøve intentionen med forslaget for et afgrænset område eller antal puljer.

Blandt de delegerede var der tydeligvis også en del kampfordelere, som kunne genkende frustrationen over fantallet af kampflytninger i første runde efter sommerferien. Datoplaner for kampprogrammerne var nemlig på dagsordenen, men trods indtil flere forslag blev ingen ændringer dog vedtaget.

Læs mere
Se alle forslagenes skæbne her
Se forslagstekstens fulde ordlyd her