Alle børnetrænere skal tilstræbe at give spillerne i 5- og 8-mandskampe lige lang tid på banen.

Sådan lød udmeldingen fra DBU Jylland i foråret 2021, og princippet om Lige Meget Spilletid til alle børn fra U8 til U12 gælder fortsat.

Holdningen bag princippet er nemlig, at alle børn – uanset niveau – har lige meget ret til at være med i lige lang tid.

Indskiftningspauser indlægges i hver halvleg (i enkeltstående kampe)

Lige Meget Spilletid implementeres helt lavpraktisk via indskiftningspauser midtvejs i hver halvleg i enkeltstående kampe. I stævneform spilles kun halvt så lang tid, så der er den naturlige indskiftningspause i halvlegspausen.

Omkring et naturligt stop i spillet i enkeltstående kampe, markerer kamplederen med et fløjt for indskiftningspause, og dermed får trænerne en venlig påmindelse om at skifte spillere.

Tiden skal ikke stoppes, og skiftet skal gå så hurtigt som muligt og afvikles på højst ét minut. For indskiftningspausen er ikke tiltænkt andet end netop indskiftning af nye spillere.

Det er fortsat muligt at skifte på alle andre tidspunkter i kampen, som det altid har været.

Stævner og enkeltstående kampe

Der er forskel på, hvordan kampe/stævner i børnefodbold bliver afviklet i Jylland, og derfor skelner vi mellem stævner og enkeltstående kampe.

Stævner dækker over, at I som hold i DBU Jyllands almindelige turneringer spiller flere kampe på en enkelt dag, fx mod to eller tre modstandere. Kampene er i disse tilfælde kortere end til de enkeltstående kampe, og her anbefaler vi at man bruger den normale halvlegspause til at skifte spillere.

Enkeltstående kampe
betyder omvendt, at I blot spiller mod ét hold i DBU Jyllands almindelige turneringer. Her er kampene i hovedreglen længere, og her kan det give mening med en indskiftningspause midtvejs i hver halvleg.

Med de to indskiftningspauser bliver enkeltstående kampe reelt inddelt i fire perioder, opdelt af to indskiftningspauser og en helt normal halvlegspause:

Grafik Indskiftningspause1 1000X350


Ingen stopure og sekund-rytteri
Trænerne skal så sigte efter at give hvert barn spilletid i tre ud af de fire perioder.

Det er ikke meningen, at man som træner har stopur og lommeregner med på banen for at sikre børnene et præcist antal spilsekunder.

Princippet om lige meget spilletid handler om, at alle børnetrænere bliver opmærksomme på at sprede spilleminutterne bredt ud på holdet.

Sund fornuft og hensyn til det enkelte barn
Det er vigtigt at pointere, at princippet om lige meget spilletid til enhver tid er en rettesnor og en hjælpende hånd, men at trænerens sunde fornuft og kendskab til det enkelte barn kommer i første række.

Det vil sige, at flere faktorer kan umuliggøre lige mange spilleminutter til alle børn, f.eks. i tilfælde af:

  • Skader, trætte spillere, overophedede spillere, etc.
  • Flere/færre indskiftere end påtænkt.
  • Individuelle hensyn til det enkelte barn.


Men princippet om Lige Meget Spilletid skal aldrig tilsidesættes for at jagte et resultat.

Spørgsmål og svar om Lige Meget Spilletid

Hvad går princippet Lige Meget Spilletid ud på?+

I forbindelse med udrulningen af DBU’s børnestrategi blev HAK-princippet (Halvdelen Af Kampen, red.) fra foråret 2021 erstattet med princippet om Lige Meget Spilletid i børneårgangene. Princippet går ud på, at trænerne skal tilstræbe at give alle spillere lige meget spilletid. Det har de lige meget ret til.

Det er vigtigt at påpege, at princippet om Lige Meget Spilletid handler om, at trænerne forstår intensionen bag princippet. Der kan være flere faktorer, som umuliggør at give alle spillere præcis lige meget spilletid, fx skader, kondition, individuelle hensyn, etc.

Hvordan håndterer man Lige Meget Spilletid til kampene i praksis?+

For at sikre implementeringen anbefales det, at der bliver indlagt en indskiftningspause i hver halvleg i alle enkeltstående 5- og 8-mandskampe.

Det er derudover vigtigt, at man som træner er opmærksom på, at alle spillere starter inde på banen lige mange gange.

Hvad er en indskiftningspause?+

Midtvejs i hver halvleg markerer kamplederen en indskiftningspause i forbindelse med et naturligt stop i spillet, hvor trænerne fra begge hold opfordres til at skifte spillere.

Tiden bliver ikke stoppet under en indskiftningspause, men skiftet af spillere skal gå hurtigt og afvikles på højst ét minut.

Kan man så kun skifte ind i de indlagte pauser?+

Nej, det er stadig muligt at skifte på alle andre tidspunkter også.

Hvilke rækker og årgange gælder det?+

Det gælder alle DBU Jyllands 5- og 8-mandsrækker i børneårgangene U8-U12.

Hvad med 3-mandsfodbold?+

Princippet om Lige Meget Spilletid gælder også i 3-mandsfodbold. Holdningen fra DBU Jylland er den samme; at det skal tilstræbes at give alle lige meget spilletid.

Der bliver dog ikke indført nogle tiltag i 3-mandskampene.

Hvad gør jeg, hvis kamplederen ikke gør opmærksom på indskiftningspauser?+

Hvis kamplederen glemmer at markere en indskiftningspause, bør trænerne selv sørge for at foretage indskiftninger i forbindelse med et naturligt stop i spillet cirka midt i halvlegen.

 

DBU Jyllands podcast Klubhuset udkom i foråret 2021 med en episode om Lige Meget Spilletid i børnefodbold. Lyt til den her: