Som træner for et seniorhold på jysk grund må du være omstillingsparat. For det er sjældent, at trænerne er så heldige at stille med de samme spillere uge efter uge.

En helt ny undersøgelse viser nemlig, at det kræver mellem 24 og 33 spillere at gennemføre en sæson i de jyske seniorrækker (se resultatet i tabellen lidt længere nede i artiklen). Tallene er trukket fra efterårssæsonen 2021, hvor vi har taget udgangspunkt i antallet af unikke navne på holdkortene.

Tallene viser, at trænerne med de bedste vilkår i forhold til kontinuitet er de, der styrer tropperne på et Jyllandsserie 1-hold i herrerækken. Her krævede det i de 14 kampe i efteråret 2021 en spillertrup på gennemsnitligt 24 spillere, mens et andet herrehold, nemlig Serie 4 kan præsentere den største svingdørsautomatisme, da der i samme periode var behov for gennemsnitligt 33 spillere at komme sikkert gennem sæsonen.

Lene Bengtsson er formand for DBU Jyllands Seniorudvalg, og hun kender udmærket godt til udfordringerne med de relativt mange spillere pr. hold. Alligevel kommer resultatet af undersøgelsen lidt bag på hende.

- Det er jo noget, vi har været klar over og talt om i lang tid i udvalget, altså at det i dag kræver flere spillere at stille med et hold over en sæson end tidligere. Det er også noget, jeg kan genkende fra min egen klub. Men alligevel overrasker det mig lidt, at der er tale om så mange spillere, siger Lene Bengtsson, der er talentchef i Silkeborg IF Q.

Kræver flest spillere i de laveste rækker
Et nærmere dyk i tallene viser, nok ikke overraskende, at det kræver flere spillere at gennemføre en sæson i de lavest rangerende rækker.

Lene Bengtsson Lene Bengtsson er talentchef i Silkeborg IF Q og formand for DBU Jyllands Seniorudvalg. Hun kender godt til de mange afbud, men tror på, at en god forventningsafstemning kan afmontere de værste frustrationer hos træneren.

På kvindesiden er der i gennemsnit brugt tæt på 24 og 25 spillere i henholdsvis Serie 2 og Serie 1. Det er vel at mærke på halvårssæsoner, hvor kampantallet ligger mellem ti og otte kampe. Hvorimod der på jyllandsserieholdene har optrådt næsten 27 unikke spillere i halvsæsonen, men det er igen værd at bemærke kampantallet, og her har de spillet 14 kampe i samme periode.

Vi holder jo hele tiden øje med tendenserne og forsøger at lave et turneringstilbud, der er tilpasset samfundet og den tid, vi er i

Fakta: Så mange spillere kræver det at komme gennem en sæson:

Antal spillere benyttet i gennemsnit pr. hold i efterårssæonen 2021 for seniorholdene:

Kvinder

Unikke på holdkort

Antal hold

Spillere pr. hold

KS Vest

441

16

27,6

JS

862

32

26,9

Serie 1

1067

43

24,8

Serie 2

2308

97

23,8


Herrer

 

 

 

JS 1

384

16

24,0

JS 2

649

24

27,0

Serie 1

1258

48

26,2

Serie 2

2537

94

27,0

Serie 3

5635

185

30,5

Serie 4

8920

270

33,0

Serie 5

10.668

392

27,2

Serie 6

9111

328

27,8

***

Forstå tabellen:

- Tallene dækker over efterårssæsonen 2021 i DBU Jyllands rækker for kvinder og herrer.
- Hos kvinderne har Kvindeserie Vest og Jyllandsserien spillet 14 kampe, mens Serie 1 og Serie 2 har spillet 10 kampe.
- Hos herrerne har Jyllandsserien 1 + 2, Serie 1, Serie 2, Serie 3 og Serie 4 spillet 14 kampe, mens Serie 5 og Serie 6 (begge inkl. ombrydning) har spillet 10 kampe.

Forbehold i tallene:

- Tallene dækker over lovligt registrerede spillere på holdkortene, som er obligatoriske til hver kamp.
- Der er færre kampe i Serie 1 og Serie 2 hos kvinderne og i Serie 5 og Serie 6 hos mændene, det er sandsynligvis blandt årsagerne til, at der i disse rækker er behov for færre spillere i en sæson, end i nogle af de højere rangerende rækker.
- Der er hold, som har spillet kampe, og som så har trukket holdet (især i de laveste rækker) og derfor vil de indgå i den samlede optælling med færre registrerede spillere end gennemsnittet. Har et hold fx kun spillet én kamp med 14 spillere registreret, og så trukket holdet, vil de jo blot have registreret 14 spillere for hele sæsonen.

For herrerne er billedet det samme. I de to lavest rangerende rækker, Serie 6 og Serie 5, har det krævet mellem 27 og 28 spillere at gennemføre halvsæsonens ti kampe. Både i Serie 4 og i Serie 3 er antallet af spillere over 30, men det skal så fordeles på 14 kampe.

Det er mange tal at holde styr på, men på bundlinjen står tilbage, at der generelt set er behov for flere spillere i de lavere rækker, når man holder antallet af spillere op med antallet af kampe.

- Det er jo ganske logisk, da fodbold på det niveau ofte er forbundet mere med hygge. Og ikke så høje krav til at prioritere fodbolden. Jo højere du kommer op i rækkerne, des mere seriøst vil det alt andet lige blive, og både trænere og medspillere vil forvente, at du prioriterer holdet højere, lyder det fra seniorformanden.

Paradoks: Der er flere spillere, men færre hold
Gennem de senere år har de jyske seniorrækker gennemgået en række foranstaltninger, som alle har til formål at gøre tilbuddet endnu mere attraktivt. Fx er der indført playoff-kampe om op- og nedrykning i flere af rækkerne.

- Vi holder jo hele tiden øje med tendenserne og forsøger at lave et turneringstilbud, der er tilpasset samfundet og den tid, vi er i, siger Lene Bengtsson. Hun tilføjer:

- Vi har lavet kortere sæsoner, hurtigere ombrydninger, playoffkampe og senest har sløjfet herrernes Serie 6 ikke mindst for at forkorte kørselsafstandene. Så ja, vi har fokus på det, lyder det.

Undersøgelsen kommer da også i kølvandet på en medlemsfremgang i den samlede sum af jyske seniorspillere. Der er i år 4658 flere seniorspillere, som snører støvlerne i forhold til året forinden. Det vidner om, at klubbernes indsats og turneringstilbuddene rent faktisk tiltrækker spillere over 18 år. Derfor er det jo også paradoksalt, at der til forårets turnering var omkring 100 færre hold meldt til i DBU Jyllands seniorrækker.

I denne artikel kommer en ungdomsforsker med sit bud på, hvorfor det kræver flere spillere at stille et voksent fodboldhold i dagens Danmark.

Afbuddene sidder løsere nu
Der findes ingen tal på det, men Lene Bengtsson vurderer, at billedet havde set noget anderledes ud, hvis undersøgelsen var foretaget for 20 år siden.

- Ja, det havde set anderledes ud. Man meldte ikke bare afbud på samme måde, som tilfældet er i dag. De unge har generelt en ny måde at leve på. Det er mere fra arrangement til arrangement. Og det er selvfølgelig en udfordring. Vi andre var opvokset med, at der skulle virkelig meget til før, vi meldte afbud, siger hun og slutter af med følgende kommentar:

- Sådan er det. Det må vi tage højde for i klubben. Det gør jo ikke noget, man italesætter det. Jeg tror på, det er sundt med en kultur om at tale om det. Mit bedste forslag er, at man laver en forventningsafstemning om det, lyder det afsluttende fra Lene Bengtsson, der altså er formand i DBU Jyllands Seniorudvalg.