Der blæser mange positive vinde over breddefodbolden i Jylland og de jyske fodboldklubber.

Det fremgår af DBU Jylland-formand, Bent Clausens årsberetning, som nu kan findes her på hjemmesiden.

Nye fodboldspillere strømmer til. Der er fokus på at uddanne og opkvalificere trænere. Mange klubber vil gerne udvikle børnefodbolden. Nogle klubber sætter fokus på bæredygtighed. Andre satser på pige- og kvindefodbold. Og nye samarbejdsaftaler styrker både fodboldklubber, kommuner og lokalsamfund. Og meget andet.

Men der er naturligvis også udfordringer. Bl.a. er frivilligheden under forandring, og den aktuelle energikrise presser i høj grad også fodboldklubberne.

Mange positive tendenser

”Helt overordnet er der masser af glæde sig over. Det meget høje aktivitetsniveau under DBU Jylland afspejler, at der bliver spillet masser af fodbold i de jyske klubber, der er fremgang i antallet af fodboldspillere, og mange klubber viser vilje og energi til at løfte nye indsatser og tiltag, og sådan kunne jeg egentlig blive ved”, lyder betragtningen fra Bent Clausen.

Men han påpeger også, at det vil være farligt at gøre livet sværere for de mange frivillige i breddeklubberne – selv om det også er svære tider i bl.a. mange kommuner:

”Hvis vi for alvor skal have mange til at spille fodbold og og samles om at dyrke idræt i det hele taget, bør fokus først og fremmest rettes på faktorer, der reelt yder indflydelse på idrætsdeltagelsen, f.eks. målrettede investeringer i breddeidrættens menneskelige ressourcer, aktiviteter og faciliteter.

Vi opfordrer blot til, at man også husker på, at fodboldklubberne og frivilligheden er værdifulde bidragsydere til den kommunale sundhed, sammenhængskraft og udvikling. Bent Clausen, formand, DBU Jylland

”Vi kan i fodbolden ikke tillade os at påberåbe os ret til særbehandling i en svær tid for mange, og vi har i DBU Jylland fuld forståelse for, at man f.eks. som kommunalpolitiker er i en særdeles vanskelig situation netop nu, og når alle vigtige områder må spænde livremmen ind, og nogle aktiviteter måske helt skal lukke ned, vil det være forkælet og arrogant at påberåbe sig et krav om at gå helt fri for besparelser".

Fodboldens store betydning

”Vi opfordrer blot til, at man også husker på, at fodboldklubberne og frivilligheden er værdifulde bidragsydere til den kommunale sundhed, sammenhængskraft og udvikling. Det kan godt være, at der netop er afviklet et VM i Qatar, hvor millioner og milliarder ruller stærkt. Men det er ikke breddefodboldens verden. Hos os har midlerne altid været små, og en krone sparet på dette område kan med andre ord være en rigtig dårlig forretning. Ikke blot for den enkelte klub, men også i det store samfundsregnskab”, lyder det bl.a. i beretningen.

DBU Jyllands formand, Bent Clausen, sætter også fokus på mange andre temaer og emner i sit tilbageblik på 2022 og sine tanker om fremtiden, bl.a. inklusionen af nye medlemmer, satsningen på børnefodbolden, senior- og seriefodbolden, arbejdet med en ny dommerstrategi, fodboldens betydning for nye målgrupper, DBU Jyllands organisatoriske udvikling, serviceniveauet over for de jyske fodboldklubber og meget andet.

Suppleres med mundtlig beretning

Hvis du er nysgerrig på DBU Jylland-formandens betragtninger om breddefodboldens status og udvikling, kan du blive klogere her, hvor hele beretningen kan hentes som et PDF-dokument.

DBU Jyllands formand vil også vanen tro fremlægge en mundtlig beretning for de jyske fodboldklubber på delegeretmødet, som afvikles i MCH Herning Kongrescenter lørdag den 7. januar 2023.

Læs også:
Alt om DBU Jyllands delegeretmøde 2023