Pyramiden skal genoprettes. Matematikken er ulogisk. Geografien har rykket sig.

Og hvad i alverden har de udsagn så med seriefodbold at gøre? Det vil du forhåbentlig blive klogere på, når du har læst denne artikel.

Her vil vi nemlig forsøge at belyse, hvorfor der er vedtaget en ny struktur i herreseniorturneringen og hvad den egentlig går ud på. Nederst i artiklen har vi samlet op på de mest stillede spørgsmål og svar.

Beslutningen har været undervejs i en del år, men faktisk er det nok corona-situationen, der har fremskyndet timingen. Ole Frandsen, turneringschef i DBU Jylland

Hvorfor er der behov for fornyelse?
Den jyske serieturnering på herresiden har gennem en årrække oplevet støt dalende deltagerantal. Der er løbende blevet foretaget enkelte mindre justeringer for at afhjælpe de udfordringer, der er opstået i kølvandet på det lavere holdantal, men en egentlig strukturændring er det ikke blevet til.

- Beslutningen har været undervejs i en del år, men faktisk er det nok corona-situationen, der har fremskyndet timingen, siger DBU Jyllands turneringschef, Ole Frandsen.

Efter en aflyst forårsturnering i 2020 fulgte et efterår præget af corona-aflysninger og endnu en nedlukning i sæsonfinalen. Det udløste en række suspenderede nedrykninger helt fra 2. Division og nedefter, så selvom forårsturneringen 2021 blev gennemført, var der et rod i rækkerne.

- Der har været en ubalance mellem rækkerne, og specielt i Jyllandsserien samt Serie 5 og 6 var der brug for at afstemme virkeligheden med antallet af hold, lyder det videre fra Ole Frandsen.

DBU Jylland seniorudvalg fremsatte derfor et strukturforslag til delegeretmøde, som klubberne stemte igennem. Sådan er den demokratiske proces i DBU Jylland: Det er klubberne, der i sidste ende bestemmer.

Sådan ændres turneringsstrukturen

Jyllandsserien
- Opdeles konstant i række 1 og række 2
- Nr. 1, 2 og 3 i efterårets række 1 overfører hhv. 3, 2 og 1 point til foråret
- Række 2 udvides fra to til tre puljer (16 > 24 hold)

Serie 4
- Udvides fra 36 til 48 puljer (288 > 384 hold)

Serie 5
- Får permanent 96 puljer ("fusioneres" med Serie 6)
- Midtvejsombrydning fastholdes
- Fleksibilitetsregler i Serie 6 overføres til Serie 5

Playoffkampe
- Fra Serie 4 op til Jyllandsserien 1

Hvorfor er en "pyramide" målet?
Serie 6 var efterhånden blevet en relativt lille række målt på antal hold, og det betød for en del hold længere kørselsafstande. Når der er færre hold fordelt over hele Jylland, så må det enkelte hold køre lidt længere i en Serie 6-pulje. I laveste niveau er bl.a. kørselsafstandene en vigtig parameter for at fastholde spillerne og holdene, så det måtte der nødvendigvis kigges på.

Derfor blev et forslag fremlagt for klubberne, der "fusionerede" Serie 6 med Serie 5. Eller kort fortalt: Serie 6 blev nedlagt. Desuden udvides Serie 4 med næsten 100 hold fra Serie 5.

- Dermed er den matematiske logik mere enkel ned gennem serierækkerne, når nr. 1 rykker op og nr. 7 og 8 ned som et gennemgående led i alle rækkerne, forklarer turneringschefen det helt lavpraktiske aspekt af turneringspyramiden.

Nr. 2 og 6 skal ud i playoffkampe om hhv. oprykning og overlevelse efter hver sæson (gældende fra Serie 4 og op til Jyllandsserien 1). Derudover blev også Jyllandsserien 2 udvidet for bl.a. at undgå et voldsomt nedrykningstal i sommers.

Der har været en ubalance mellem rækkerne, og specielt i Jyllandsserien samt Serie 5 og 6 var der brug for at afstemme virkeligheden med antallet af hold. Ole Frandsen, turneringschef i DBU Jylland

Overgangen til den nye struktur i tal (antal hold):

Række 2021 2022
Jyllandsserie 1 16 16
Jyllandsserie 2 24 24
Serie 1 48 48
Serie 2 96 96
Serie 3 192 192
Serie 4 288 384
Serie 5 288 500
Serie 6 320 -
TOTAL (holdantal) 1.272 1.260


Hvad bliver bedre med den nye struktur?

Først og fremmest bliver der en mere logisk struktur ned gennem serierækkerne. Færrest hold i toppen og flest i bunden.

Den nye struktur er også bedre fremtidssikret, idet der er taget højde for det holdantal, der har været gældende i en del år efterhånden. Dermed skal holdene i de laveste niveauer ikke køre så langt for at spille kamp som holdene i i de øverste rækker.

- I DBU Jyllands seniorudvalg er vi dog fortsat åbne overfor, at der eventuelt skal yderligere justeringer til, lyder det fra seniorudvalgsformand, Lene Sveistrup Bengtsson.

- Vi vil monitorere udviklingen tæt, så vi kan rette til, hvis det bliver nødvendigt, slutter hun.

I DBU Jyllands seniorudvalg er vi dog fortsat åbne overfor, at der eventuelt skal yderligere justeringer til. Lene Sveistrup Bengtsson, seniorudvalgsformand i DBU Jylland

Få svar på de mest stillede spørgsmål her

Overføres de nuværende fleksibilitetsrækker i Serie 6 til Serie 5?+

Ja, se reglen i turneringsreglementets § 19.5:
"I Serie 6 Herrer (fra foråret: Serie 5 Herrer, red.) og Serie 2 Kvinder kan frit benyttes op til 3 spillere fra klubbens nærmeste højere rangerede DBU Jylland-seniorhold. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
Undtaget er spillere, der ikke er spilleberettiget p.g.a. karantæne."

Vil der fortsat være midtvejsombrydning i Serie 5?+

Ja, Serie 5-puljer vil fortsat blive ombrudt efter fem indledende kampe både forår og efterår.

Der er fremsat forslag om afskaffelse af ombrydning og dette skal behandles på delegeretmødet i januar 2022. Det kan ændre på ovenstående.

Hvem rykker op og ned efter efteråret 2021?+

Det kan du finde svaret på i artiklen her, der også fortæller, hvilke placeringer der skal ud i playoffkampe i efteråret.

Hvem rykker op i serie 5?+

Det gør alle hold, der i efteråret 2021 spiller Serie 6.

Kan man tilmelde sig til Serie 5 med et nyt hold?+

Ja, senest 1. marts via Kluboffice.

Kan man bede om blive tilmeldt Serie 4?+

Nej, det kan man ikke.

Hvem rykker op i Serie 4?+

De to bedste hold fra hver serie 5,1-pulje i efteråret 2021.

Hvem rykker ned fra Serie 4?+

Nr. 7 og 8.

Hvornår offentliggøres puljerne i Serie 5?+

Primo marts 2022.

Web Grafik Banner Turnering2022 1000X200 (Johny Kristensen)