Børnefodbolden i Danmark er under omstrukturering, og nu melder et nyt vigtigt børneværdiprincip sig på banen fra DBU Jyllands side.

Det tidligere Halvdelen Af Kampene-princip (HAK-princippet) bliver nu erstattet med princippet om Lige Meget Spilletid. Det går, som navnet antyder, ud på, at alle børn skal tilstræbes at spille lige meget i alle kampe – det har de simpelthen lige meget ret til.

Og hvordan gør man så det?

Introduktion af indskiftningspauser
Tanken er at afprøve et nyt system i børnerækkerne fra U8-U12 (femmands og ottemands), hvor kampledere, forældre, trænere og ikke mindst børnene selv skal til at vænne sig til såkaldte indskiftningspauser.

Det går ud på, at midtvejs i hver halvleg omkring et naturligt stop, skal kamplederen markere for indskiftningspause (via et fløjt), hvor trænerne så bliver mindet om at skifte spillere. Tiden skal ikke stoppes, og skiftet skal gå så hurtigt som muligt og afvikles på højst ét minut.

Indskiftningspausen er ikke tiltænkt som en timeout, hvor der skal diskuteres taktik eller lignende. Det er derimod en venlig påmindelse til trænerne om, at nu skal de huske at skifte spillere. For bedst muligt at sikre, at alle får lige meget tid på banen, og alle får lige meget tid udenfor banen.

Det er fortsat muligt at skifte på alle andre tidspunkter i kampen, som det altid har været.

Fra to halvlege til fire perioder
Med indførelsen af de to indskiftningspauser bliver kampene reelt set inddelt i fire perioder, opdelt af to indskiftningspauser og en helt normal halvlegspause. (se illustration)

Grafik Indskiftningspause1 1000X350 Grafik: Marie Lauridsen.

Udgangspunktet for trænerne skal være, at de skal sigte efter at lade alle spillerne være på banen i tre ud af fire perioder.

Formålet er ikke, at trænerne skal stå med lommeregneren fremme for at sikre, at alle spillere får lige mange sekunder på banen, men det nye princip handler om, at trænerne bliver endnu mere opmærksomme på at fordele spilleminutterne bredt ud.

Vigtigt at forstå tiltagets intension
Det er vigtigt at pointere, at det nye værdiprincip til enhver tid er en rettesnor, en hjælpende hånd, men at trænerens egen sunde fornuft og kendskab til den enkelte spiller kommer i første række, fx i tilfælde af:

  • Skader, trætte spillere, overophedede spillere, etc.
  • Flere/færre indskiftere end påtænkt.
  • Individuelle hensyn til det enkelte barn.
  • …men princippet om Lige Meget Spilletid skal aldrig tilsidesættes for at jagte et resultat.

Der kan derfor spille flere faktorer ind, som umuliggør at sikre nøjagtigt lige mange spilleminutter til alle spillerne.

Det vigtigste er, at trænerne forstår intentionen med DBU Jyllands værdisæt om, at alle spillere har ret til lige meget spilletid – uanset niveau – og, at trænerne skal tilstræbe at give Lige Meget Spilletid til alle på holdet.

Læs meget mere om DBU’s nye børnesyn

Kom helt tæt på tankerne bag det nye princip om Lige Meget Spilletid i denne podcast:

Q&A om Lige Meget Spilletid

Hvad går princippet Lige Meget Spilletid ud på?+

I forbindelse med udrulningen af DBU’s børnestrategi bliver HAK-princippet nu erstattet med princippet om Lige Meget Spilletid i børneårgangene. Princippet går ud på, at trænerne skal tilstræbe at give alle spillere lige meget spilletid. Det har de lige meget ret til.

Det er vigtigt at påpege, at princippet om Lige Meget Spilletid handler om, at trænerne forstår intensionen bag princippet. Der kan være flere faktorer, som umuliggør at give alle spillere præcis lige meget spilletid, fx skader, kondition, individuelle hensyn, etc.

Hvordan håndterer man Lige Meget Spilletid til kampene i praksis?+

For at sikre implementeringen anbefales det nu, at der bliver indlagt en indskiftningspause i hver halvleg i alle 5- og 8-mandskampe.

Det er derudover vigtigt, at man som træner er opmærksom på, at alle spillere starter inde på banen lige mange gange.

Hvad er en indskiftningspause?+

En indskiftningspause er et nyt tiltag, som i første omgang bliver testet i DBU Jyllands 5- og 8-mandsrækker.

Midtvejs i hver halvleg indføres en indskiftningspause i forbindelse med et naturligt stop i spillet, hvor trænerne fra begge hold opfordres til at skifte spillere.

Tiden bliver ikke stoppet under en indskiftningspause, men skiftet af spillere skal gå hurtigt og afvikles på højst ét minut.

Kan man så kun skifte ind i de indlagte pauser?+

Nej, det er stadig muligt at skifte på alle andre tidspunkter også.

Hvilke rækker og årgange gælder det?+

Det gælder alle DBU Jyllands 5- og 8-mandsrækker i børneårgangene U8-U12.

Hvad med 3-mandsfodbold?+

Princippet om Lige Meget Spilletid gælder også i 3-mandsfodbold. Holdningen fra DBU Jylland er den samme; at det skal tilstræbes at give alle lige meget spilletid.

Der bliver dog ikke indført nogle tiltag i 3-mandskampene.

Hvad gør jeg, hvis kamplederen ikke gør opmærksom på indskiftningspauser?+

Hvis kamplederen glemmer at markere en indskiftningspause, bør trænerne selv sørge for at foretage indskiftninger i forbindelse med et naturligt stop i spillet cirka midt i halvlegen.