Hvordan gør vi vores turneringer for pigeungdomsholdene endnu mere attraktive?

Det spørgsmål har DBU Fyn og DBU Jyllands ungdomsturneringsgruppe stillet til trænere og ledere omkring pigeungdomsholdene på alle niveauer. Og med svar fra næsten halvdelen af holdene (der er kommet svar fra 160 holdansvarlige ud af i alt 354 hold), er der masser af brugbart materiale at gennemgå for gruppen.

Søren Larsen er formand for DBU Jyllands Ungdomsturneringsgruppe. Han har i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af Flemming Kvist Andersen, Kim Hansen og Steffen Pedersen kigget nærmere på besvarelserne fra i alt 160 primært trænere.

- Det er først og fremmest glædeligt, at respondenterne har tilkendegivet, at de langt hen ad vejen er godt tilfredse med den turneringsstruktur, vi har nu. De melder også, at de bakker op om den årgangsopdeling, vi har. Og det gælder faktisk alle, både de yngste, de ældste, de dygtigste og de mindst øvede, siger Søren Larsen, som tilføjer, at der også meldes om tilfredshed med både antal kampe og niveauinddelingen.

Fokus på matchning og midtvejsombrydning

Arbejdsgruppen, som altså har gransket besvarelserne, er blevet overraskede over, at matchningen er det vigtigste for alle holdene, på alle niveauer.

- Vi vidste godt, at matchning var vigtigt, især for hold i de højeste rækker. Men at det er så tydeligt generelt, det overrasker os. Det fortæller os om vigtigheden af at lave nogle turneringer med udgangspunkt i det. Mindre overraskende er det, at det trods alt er trænere for Liga 1-holdene, som er villige til at køre længst, fx i mere end fem kvarter til kampene, siger Søren Larsen.

For arbejdsgruppen hersker der ingen tvivl om, hvor det største ændringsforslag ligger for klubfolkene.

Søren Larsen Søren Larsen er formand for den arbejdsgruppe, som nærstuderer de indkomne svar fra undersøgelsen. Foto: Privat.

- Det klart største ønske fra respondenterne er at indføre en midtvejsombrydning i U13 Piger i forårssæsonen. Det har hele 80 procent tilkendegivet, at de gerne ser ske. Holdene overgår til 11-mands i vinterpausen i U13, og der bliver det et helt nyt spil, og derfor har de det her ønske, siger Søren Larsen og fortsætter:

- Det kigger vi nærmere på, men det er ikke så ligetil. Der er flere parametre, vi skal have analyseret nærmere, fx kørselsafstande og antallet af de helt skæve resultater, lyder det fra Søren Larsen, som selv udover sit frivillige arbejde hos DBU Jylland også er medlem af ungdomsudvalget i Dronninglund IF.

Det er udfordrende, at efterårets U18-række ikke består af flere hold. Det er jo sådan, at jo flere hold, der er, desto nemmere er det at lave en god turnering.

Udfordringer med U18-pigerne
I ungdomsturneringsgruppen har de et ekstra øje på pigerne U18-rækker, hvor der desværre er meget få hold. Faktisk er der blot 36 hold i alt på Fyn og i Jylland.

- Det er udfordrende, at efterårets U18-række ikke består af flere hold. Det er jo sådan, at jo flere hold, der er, desto nemmere er det at lave en god turnering.

Helt generelt er det antallet af hold, som vanskeliggør meget af arbejdet med at lave gode turneringer på pigesiden, ifølge Søren Larsen.

- Vi oplever flere udfordringer med at konstruere en god pigeturnering, da der desværre er langt færre hold end hos drengene. Vi ønsker den bedste organisering af pigefodbolden. Derfor ønsker vi at høre klubberne, om de har nogle ønsker, vi i ungdomsturneringsgruppen ikke har øje for. Vi har kun godt af en pejling af, hvad klubberne ønsker. Det er jo for dem, vi laver turneringen, slutter Søren Larsen.

Hvis du sidder med et relevant input til udviklingen af pigernes ungdomsturnering, er du velkommen til at kontakte Søren Larsen på slar@dbujylland.dk eller 2640 3360.

Forhold som ungdomsturneringsgruppen kigger nærmere på:

  • Er det hensigtsmæssigt at indføre friweekender, så det fx er lettere at flytte kampe?
  • Bør der indføres midtvejsombrydning i U13 Piger i foråret også?
  • Er der behov for justeringer, så kørselsafstandene på Liga 2-niveau reduceres?
  • Hvordan kan antallet af ikke-afviklede kampe minimeres?
  • Bør der laves en særlig indsats for de hold, som ikke har mange spillere til rådighed, fx om holdsamarbejder?