Den periodevise nedlukning af alle fodbold-aktiviteter under corona-krisen i både 2020 og 2021 har jf. tidligere udmeldinger ramt DBU Jyllands økonomi hårdt.

Derfor er vi i gang med at gennemføre den økonomiske genopretningsplan, som blev vedtaget af bestyrelsen i efteråret 2020 og som blev forelagt de jyske fodboldklubber på de regionale årsmøder i november/december 2020 og på delegeretmødet i maj 2021.

For at sikre den fremtidige likviditet er DBU Jylland nødsaget til at genetablere sin egenkapital over en periode på to år. DBU Jylland har som led i genopretningen søgt og fået tildelt forskellige former for økonomisk kompensation fra staten, ligesom der er gennemført en vifte af besparelser i organisationen, herunder afskedigelser af personale.

Afhængig af klubbernes hjælp

Vi er i DBU Jylland meget taknemmelige for de offentlige hjælpepakker, som vi har fået andel i, og det bør også for en god ordens skyld nævnes, at vi som lokalunion under corona-krisen ikke er blevet tilført ekstra økonomiske støttemidler fra hverken DBU, UEFA eller FIFA, som det ellers har været fremme i medierne.

DBU Jylland er med andre ord afhængige af medlemsklubbernes økonomiske bidrag for at planen kan realiseres og egenkapitalen genetableres.

Derfor vil alle 860 medlemsklubber blive bedt om at indbetale et særligt corona-tilskud – sammenlagt 750.000 kr. pr. år over en to-årig periode. Den enkelte klub opkræves tilskuddet ud fra antal medlemmer. Det vil sige, at en klub med 250 medlemmer f.eks. vil blive opkrævet lidt over 1000 kr., mens en klub med over 1000 medlemmer vil blive opkrævet knap 4400 kr.

Åbenhed og forventninger

For at sikre størst mulig åbenhed om økonomien har bestyrelsen valgt at opkræve klubberne i form af det særlige corona-beløb i stedet for blot at hæve gebyrer, kontingenter, bødesatser m.v. med nogle procenter hist og her.

Det er også vigtigt for DBU Jylland at understrege, at der aldrig har eller vil blive opkrævet flere penge hos medlemsklubberne end højst nødvendigt. Det er også tilfældet denne gang. Det er afgørende for DBU Jylland at være i tråd med sine medlemsklubber, således at der på den ene side drives en sund og serviceminded organisation, som kan leve op til klubbernes forventninger, men også således, at der hverken er overflod eller skødesløshed i organisationen.

Udstrakt hånd om hjælp

Nogle klubber har tilbudt lån til DBU Jylland for at hjælpe. Andre klubber har meddelt, at de finder det fuldt forståeligt og naturligt, at de skal bidrage til at sikre vores fremadrettede eksistens. Det var også tilkendegivelserne på årsmøderne og delegeretmødet.

Det er er DBU Jyllands bestyrelse meget glade og taknemmelige for, og vi tillader os at opfatte det som en anerkendelse af vores normale ansvarlighed, men måske også som en anerkendelse af vores fremgangsmåde over for klubberne i de mørkeste corona-perioder, hvor vi – i modsætning til nogle andre organisationer – ikke opkrævede f.eks. holdgebyrer. Uagtet at det bestemt var indtægter, som der var hårdt brug for på dette tidspunkt, men af hensyn til vores klubbers meget usikre situation valgte vi ikke at gøre det.

Den første fakturering af corona-gebyret finder sted ultimo juni 2021. Den anden fakturering finder efter planen sted i foråret 2022. Afhængig af DBU Jyllands økonomiske status og corona-udviklingen i 2021 vil det blive vurderet, om denne opkrævning evt. kan reduceres.

Læs mere:
Her kan man læse mere om corona-krisens økonomiske konsekvenser for DBU Jylland.