KOMMENTAR af Bent Clausen, formand for DBU Jylland:

Disciplinærsagen om en Serie 4-spiller fra Egernsund og den unge fodbolddommer, Julie Alsbro, har siden efteråret fyldt meget i medierne, og sagen har nu også fået et strafferetsligt efterspil.

Den omtalte spiller er nemlig ved retten i Sønderborg blevet idømt 20 dages ubetinget fængsel for sin fremfærd over for dommeren.

Fra DBU Jyllands side skal vi udtrykke tilfredshed med, at vold og trusler i forbindelse med en fodboldkamp bliver straffet hårdt. I særdeleshed når den forurettede part er en ung dommer, der blot er til stede for at sikre en fair afvikling af en fodboldkamp til glæde for de involverede fodboldklubber.

Sagen er på alle måder fuldstændig uacceptabel, og Julie Alsbro er blevet udsat for noget, som ingen dommere – eller andre, for den sags skyld - burde udsættes for. Vi har da også noteret os, at den pågældende spillers klub har undskyldt over for dommeren, velvidende at dette naturligvis ikke gør den store forskel her og nu.

I fodboldens disciplinærsystem har spilleren modtaget en karantæne på seks spilledage, hvilket svarer til ca. halvanden måneds spærring fra at deltage i fodboldkampe.

Nogen har stillet spørgsmålstegn ved sammenhængen mellem den fodboldretslige straf og sanktionen i den strafferetslige verden – og om der er rimelighed i tingene, ligesom det er blevet nævnt, at vi i DBU Jylland ikke slår hårdt nok ned på den pågældende adfærd.

Det er i den sammenhæng vigtigt at understrege, at det er to helt adskilte systemer, hvorfor de er rigtig svære at sammenligne.

I en sag som denne kan vi som fodboldorganisation udelukkende forholde os til de skriftlige indberetninger, som vi får fra henholdsvis dommer og de involverede klubber, og det er grundlaget, som vi træffer vores afgørelse på.

Men hvis der opstår episoder, som ligger ud over, hvad man med rette kan forvente i en fodboldkamp, f.eks. i en sag som denne, så bakker vi fuldt op om, at tingene politianmeldes, og at der derved kan sættes gang i en regulær retslig proces med indkaldelse af vidner, forsvarere, anklager o.s.v. En proces som selvsagt ligger langt uden for vores domæne som fodbold-organisation, og som dermed kan afdække forholdene på en helt anden måde. For at kunne vurdere en sag som denne og i sidste ende dommen bør man rimeligvis også kende til præmisserne. Jeg har eksempelvis set det nævnt, at en tidligere straf indgår i dommerens vurdering af sagen, og mig bekendt er sagen i øvrigt heller ikke færdigbehandlet i retssystemet.

I forbindelse med episoden har nogen også fremført, at der burde være livstidskarantæne i fodbolden for den pågældende Serie 4-spiller. Lad mig slå fast, at vi på ingen måde ønsker at holde hånden over fodboldspillere, der begår vold. De skal have en passende og hård straf. Men der skal naturligvis også være proportioner i tingene, selv om en sag som denne naturligvis vækker mange følelser. Desuden kan anføres, at vi naturligvis ikke har indblik i civilretlige domme, som derfor ikke indgår i strafudmålingen hos os.

Jeg er personligt glad for, at Julie Alsbro oprindeligt er stået frem i denne sag. For selvom det er en rigtig møgsag for fodbolden, er det en vigtig sag. For den er med til at vise, at der er et menneske bag dommertøjet. Og den understreger også, at vi ikke kan behandle hinanden på denne måde. Fodbold bringer mennesker sammen, men adfærd som denne er med til at splitte os, og det har ingen en interesse i.

Heldigvis er det meget sjældent, at dommere kommer ud for sådanne hændelser i breddefodbolden. Vi har ca. 110.000 påsætninger om året og har i de senere år registreret mellem 10 og 20 sager om året, hvor der er tale om vold eller trusler mod dommer.  Som en udløber af sagen har vi sat øget fokus på dommerens sikkerhed og tryghed – både i DBU Jylland og i dansk breddefodbold som helhed. Herunder et eftersyn af sanktionerne i forbindelse med vold og trusler.

Sagen har således medført, at DBU Bredde har igangsat en række initiativer, der skal styrke dommerens tryghed og sikkerhed, og vi vil fra DBU Jyllands side iværksætte en række supplerende tiltag – primært på det forebyggende område. Denne indsats vil først og fremmest involvere vores medlemsklubber, som selvsagt har stor betydning for fodbolddommeres tryghed. Dette arbejde er forankret i vores Fair Play-udvalg, hvor vi af samme grund har tilknyttet to fodbolddommere.

Vi håber, at dette kan bidrage til, at vi fremtiden undgår lignende sager, da en sag altid er en for meget.

Læs også:
Fodbolddommernes tryghed skal øges
DBU Jylland bakker op med ekstra initiativer