I oktober 2020 nedsatte DBU Jyllands bestyrelse en arbejdsgruppe til at se nærmere på forholdene omkring fodbolddommeres tryghed og sikkerhed.

Umiddelbart samtidig blev en tilsvarende national gruppe etableret under DBU Bredde, med repræsentanter fra lokalunionerne, for at kigge på bl.a. skærpede og koordinerede disciplinære sanktioner, bedre IT-redskaber til dommerne, nye uddannelsesmuligheder m.v.

På baggrund af dette arbejde har DBU Breddes bestyrelse nu besluttet at igangsætte en række landsdækkende initiativer, som man kan læse her.

Fokus på den forebyggende indsats

Samtidig forbereder DBU Jylland en række supplerende tiltag, som følge af den jyske arbejdsgruppes analyse og anbefalinger, primært på det forebyggende område

- Heldigvis oplever vi kun alvorlige sager, som involverer en dommer, i omkring 0,2 promille af samtlige kampe på breddeniveau, men en sag er en for meget, og det er helt afgørende for os, at man som dommer kan føle sig både tryg og sikker, når man påsættes til at dømme en fodboldkamp. Derfor har vi stor fokus på dette område, forklarer bestyrelsesmedlem i DBU Jylland, Lars Olesen, der har været formand for den jyske arbejdsgruppe.

- På baggrund af analysearbejdet i DBU Bredde er der nu en masse gode tiltag, som bliver sat i gang i breddefodbolden på tværs af hele dansk fodbold, og fra DBU Jyllands side følger vi op med en række ekstra initiativer, primært med fokus på det forebyggende arbejde, tilføjer Lars Olesen.

Fodboldklubbernes store betydning

Den forebyggende indsats vil primært involvere fodboldklubberne, som selvsagt har stor betydning for fodbolddommeres tryghed.

En undersøgelse foretaget i 2020 blandt de jyske fodbolddommere viser, at de jyske fodboldklubber allerede i dag er rigtig gode til at tage sig af besøgende dommere. I undersøgelsen fremgår det således, at 83 procent af de adspurgte, aktive fodbolddommere enten føler sig meget godt eller godt taget imod i klubberne, mens 15 procent af de adspurgte har sat kryds ved ”hverken godt eller skidt”. Undersøgelsen bygger på besvarelser fra 800 jyske dommere.

- Det er nogle positive tilkendegivelser og et rigtig godt udgangspunkt for det videre arbejde. Men det er vigtigt, at vi hele tiden har fokus på dette område, og vi har i vores serviceeftersyn set nærmere på fodboldklubbernes rolle, herunder holdenes, spillernes, trænernes, ledernes og tilskuernes ansvar. På den baggrund har bestyrelsen nu godkendt igangsættelse af forskellige initiativer, forklarer Lars Olesen.

Indsatsen over for de jyske fodboldklubber vil blive forankret og videreudviklet i Fair Play-udvalget, som snarest (afhængig af corona-situationen, som i høj grad har lukket DBU Jyllands organisation ned) vil gå i gang med den nærmere prioritering og planlægning af initiativerne.

Konkrete initiativer

Her er nogle af de områder, som DBU Jyllands arbejdsgruppe har identificeret som mulige forebyggende tiltag:

 • Udpegning af en dommeransvarlig i hver enkelt fodboldklub.
 • Udarbejdelse af et adfærdskodeks i hver enkelt klub (hvordan bør adfærden være før, under og efter en kamp (trænere/ledere, spillere, forældre og tilskuere) – gælder også for f.eks. adfærd på de sociale medier.
 • Aftale i hver enkelt klub om, hvem der tager imod dommeren (velkomst, info om omklædning og spillested m.v.)
 • Udarbejde handlingsplan i hver enkelt klub for, hvordan man internt håndterer en disciplinærsag (hvem gør hvad, hvordan kommunikeres, hvordan følges der op i forhold til de involverede spillere/trænere, hvem har dialogen DBU Jylland o.s.v.)
 • Synliggørelse af klubbens forventninger og holdninger over for trænere/ledere, spillere, forældre og tilskuere.)

Arbejdsgruppen har også peget på forskellige anbefalinger til såvel DBU Jylland som organisation (f.eks. vedr. dommerpåsætning, disciplinære foranstaltninger, forskellige Fair Play-tiltag) samt til den enkelte dommer (procedure ved ankomst til fodboldklub, bidrage til at fortælle de gode historier m.v.). Disse områder vil der også blive arbejdet videre med.

Arbejdsgruppen har udover formand, Lars Olesen bestået af:

 • Frank Mikkelsen, klubrepræsentant fra Mønsted IF
 • Fie Bruun, aktiv fodbolddommer
 • Preben Krøldrup, bl.a. aktiv fodbolddommer og dommerudvikler
 • Jan Hartmann Rømer, formand Herning Fodbolddommerklub
 • Tommy Olesen, formand for DBU Jyllands Appeludvalg
 • Jørgen Trankjær, medlem af DBU Jyllands Disciplinærudvalg
 • Michael Koch, formand for DBU Jyllands Fair Play-udvalget
 • Jakob Bille, dommerchef i DBU Jylland
 • Inge Lund-Nielsen fra DBU Jyllands turneringsadministration