Corona har stort set lukket Danmark. Og også sat hele fodbold-Danmark på pause.

Ingen ved, hvornår vi igen kan få lov at spille fodbold sammen, men det betyder jo ikke, at vi ikke er i gang med at planlægge, hvordan vi bedst kan spille fodbold på breddeniveau på den anden side af krisen.

Vi ved jo alle, at når først stadionporten må åbnes igen, så er fodboldspillerne mere end klar til at komme i gang med fællesskab og bevægelse. Og så er DBU Jyllands turneringer også klar.

Tiden er afgørende for modellen
Vi arbejder naturligvis hele tiden efter myndighedernes anbefalinger, og først når der bliver sagt OK fra deres side, sætter vi i gang. Derfor har vi udarbejdet forskellige arbejdsplaner, alt efter hvornår vi får lov at gå i gang igen.

- Det skal naturligvis understreges, at planerne kun er arbejdsskitser, som hele tiden kan justeres, når sundhedssituationen ser anderledes ud end nu, forklarer Ole Frandsen, turneringschef hos DBU Jylland.

Allerede nu er det dog sikkert, at JM-kampe for ungdom udgår i juni 2020, ligesom også playoffkampe for herresenior (Jyllandsserie til Serie 4) udgår.

Vi maler lige skitserne for 11-mands op
Kort fortalt ser skitsen for de forskellige planer for 11-mandsturneringerne således ud (fællesrækkerne med DBU Fyn er også en del af løsningsmodellerne):

Corona Scenarier Turneringer Vs2

Så kort som ovenstående er planerne selvfølgelig ikke, den grafiske model er blot for at give et hurtigt overblik. Så her får du en lidt mere fyldig version af de forskellige scenarier fra Plan A til Plan C:

PLAN A - Turneringen genoptages i perioden 13. april til 19. april

Turneringen gennemføres som planlagt på trods af, at vi så allerede er bagud med op mod 3 runder i de seniorrækker, der spiller 14 kampe, og 4-5 runder i de ungdomsrækker, der også spiller 14 kampe. Øvrige rækker er bagud med 1-2 runder.
I dette scenarie vil vi genplacere de udsatte runder på bestemte datoer, idet der i dette tilfælde skal tages hensyn til mulighederne for at skaffe dommere til alle kampe. Kampene bliver dermed ”låst” fast, og kan kun ændres efter aftale klubberne imellem. Der vil desuden være mulighed for at annullere kampe, der er programsat i ”udsættelsesperioden” – ingen får point eller bøde.
JM-kampe og playoffkampe udgår, og der kan spilles frem til den 28. juni.

 

PLAN B - Turneringen genoptages i perioden 20. april til 17. maj

Turneringen ændres således, at rækker med 8 hold/14 kampe i stedet kun spiller 7 kampe, dvs. kun kampene i anden turneringsrunde. Rækker med 6 hold/10 kampe spiller kun 5 kampe, dvs. kun kampene i anden turneringsrunde. Rækker med ombrydning (Serie 5, Serie 6 og Serie 2 Kvinder) spiller kun 5 kampe (6-holdspuljer).

JM-kampe (ungdom) og playoffkampe (herresenior) udgår, og der kan spilles frem til den 28. juni.

 

PLAN C - Turneringen kan ikke genoptages senest den 17. maj

Turneringen annulleres.
Bliver lockdown ophævet i perioden mellem den 17. maj og 28. juni:

  • Der vil være mulighed for at lave en alternativ turneringsform, eventuelt i kombination med pokalfodbold. Det har stor betydning, hvor tidligt i perioden en eventuel ophævelse finder sted.
  • Vi ser på muligheden for evt. at lave et særligt ”indspil” til DBU-rækkerne for henholdsvis kvinder og herrer. I modsat fald afklares eventuelle oprykninger med baggrund i præsterede resultater i efteråret 2019.


DBU Jylland har mulighed for at træffe beslutning om anden afviklingsform. Beslutninger truffet i de rækker, der administreres af Divisionsforeningen og DBU, kan få indflydelse på DBU Jyllands turneringer.

DBU Jylland vil på et senere tidspunkt se på, hvordan overgangen til en ny turneringsform i kvindefodbolden kan finde sted. Det blev på delegeretmødet i januar besluttet, at foråret 2020 skulle bruges som et overgangsår. Den oprindelige model før lockdown så således ud.

Pokalfodbold endnu uafklaret
Vedr. DBU Jyllands Pokalturnering for ungdom vurderes der løbende på muligheden for at gennemføre den igangværende turnering.

Ligeledes vil DBU Jylland på et senere tidspunkt se på muligheden for at gennemføre de indledende runder i Pokalturneringen for henholdsvis Kvinder og Herrer.

Scenarier for de regionale turneringer
Også i DBU Jyllands regionale turneringer for 7- og 8-mandshold, 3- og 5-mandsbørnehold og for M+ og K+-hold vil der være forskellige muligheder i værktøjskassen.

- Når vi kommer i gang igen, tager vi udgangspunkt i, at klubberne/spillerne i de regionale turneringer ønsker at afvikle flest mulige af de planlagte spillerunder. Der tages således ikke hensyn til en ”sportsligt korrekt” afvikling med én eller to kampe mod alle hold, forklarer områdechef Hans Sørensen på vegne af de fire jyske regioner.

Alle kampprogrammer udsendes først i det øjeblik, sundhedsmyndighederne åbner op for, at vi igen må spille fodbold. Alle regionale ombrydninger annulleres for at sikre mest mulig spilletid i den efterhånden snævre forårskalender.

Turneringsopstart for 7- og 8-mands samt M+/K+ afgøres i den regionale model således uge for uge med udgangspunkt i, om lockdown er ophævet den pågældende uges mandag:

Lockdown ophævet inden mandag 20. april (uge 17): Turneringsstart uge 18

Lockdown ophævet inden mandag 27. april (uge 18): Turneringsstart uge 19

Lockdown ophævet inden mandag 4. maj (uge 19): Turneringsstart uge 20

Lockdown ophævet inden mandag 11. maj (uge 20): Turneringsstart uge 21

Lockdown ophævet inden mandag 18. maj (uge 21): Turneringsstart uge 22

Lockdown ophævet inden mandag 25. maj (uge 22): Turneringsstart uge 23*

Lockdown ophævet inden mandag 1. juni (uge 23): Turneringsstart uge 24**

Lockdown ophævet inden mandag 8. juni (uge 24): Turneringsstart uge 25**

Lockdown ophævet inden mandag 15. juni (uge 25): Turneringsstart uge 26**

*Her overvejes, om turneringsprogrammet for uge 21 kan flyttes til uge 26 i stedet for regionsfinaler.
**Det vurderes på dette tidspunkt nærmere, om de sidste turneringsrunder bør aflyses definitivt.

For 3- og 5-mandsholdene gælder det blot om at finde mulige løsninger, alt efter hvornår samfundet igen kan sættes i gang. Her vil alternative stævnemuligheder blive tænkt ind i løsningsmodellerne. I første omgang er tilmeldingsfristerne (frister for justering af holdantal) for 3- og 5-mandsturneringerne udsat på ubestemt tid.

eFodboldturneringen endnu ikke fastlagt
Den spritnye eFodboldturnering, som slet ikke nåede i gang, før fodbold-Danmark lukkede ned, er naturligvis også på tegnebrættet, så den er klar til at sætte i gang, så snart myndighederne igen melder, at banen er klar.

Udmeldingen vedr. eFodbold må du dog vente lidt endnu på at få. Vi arbejder på højtryk.