I januar vedtog de jyske klubber at ændre strukturen i kvindeserierækkerne fra efteråret. Det får nu betydning for op- og nedrykning mellem rækkerne allerede til juni.

Klubforslaget fra FC Skanderborg og FFD Kralupy var bl.a. begrundet i at skabe en nem gennemskuelig turnering og oprykning til alle puljevindere.

- Flere gode hold fra både Serie 1 og 2 rykker op. Det gør så Serie 2 mere jævnbyrdig, da de bedste nuværende hold rykkes op i Serie 1, lød det blandt andet i forslagets ordlyd fra DBU Jyllands delegeretmøde.

Konsekvenser for op- og nedrykning efter forårssæsonen
For at nå frem til den nye strukturs holdantal til efteråret, må der justeres i en overgangsordning i forbindelse med op- og nedrykning efter forårssæsonen afslutning.

Derfor vil op- og nedrykningen i overgangsordningen efter foråret se således ud:

Serie Puljestr. i foråret Nedrykkere efter foråret Oprykkere efter foråret
Kvindeserien To puljer à 8 hold 4 hold: Nr. 7 og 8 i hver pulje 2 hold: Nr. 1 fra hver pulje
Jyllandsserien Tre puljer à 8 hold 3 hold: Nr. 8 i hver pulje 3 hold: Nr. 1 fra hver pulje
Serie 1 Seks puljer à 6 hold Ingen 11 hold: Nr. 1 og de fire bedste nr. 2 (10 hold). De to dårligste nr. 2 spiller playoffkampe om én plads.
Serie 2.1 Seks puljer à 4 hold Ingen 20 hold: Nr. 1 og 2 (12 hold) + de fire bedste nr. 3. De to dårligste nr. 3 i Serie 2,1 spiller sammen med de seks nr. 4 i Serie 2,1 playoffkampe om fire pladser (4 hold).
Serie 2.2 Puljer à op til 6 hold (afh. af antal tilmeldte hold) - Ingen


Sådan ser efterårets kvindestruktur ud
Når overgangsordningen fra foråret er gennemført, og efterårets nye struktur træder fuldt ud i kraft, vil strukturen se således ud:

Serie Forår – puljestr. Efterår – puljestr. Oprykkere Nedrykkere
Kvindeserien To puljer à 8 hold To puljer à 8 hold Ingen oprykning i efteråret 5 hold
Jyllandsserien Tre puljer à 8 hold Fire puljer à 8 hold 4 hold 8 hold
Serie 1 Seks puljer à 6 hold Otte puljer à 6 hold 8 hold 16 hold
Serie 2 Seks puljer à 4 hold Op til 16 puljer à min. 5 hold 16 hold -


Mere at spille for i Serie 2 fremadrettet

Fra efterårssæsonen vil der være mere at spille for i Serie 2 Kvinder, specielt i anden halvdel af turneringen. Det vil formentlig være konsekvensen af, at der er skilt flere af de bedste hold fra i foråret i oprykningen til Serie 1, som fra efteråret består af otte puljer i stedet for hidtil seks. Midtvejsombrydningen slettes, og Serie 2,1 og Serie 2,2 slås sammen til én Serie 2-række.

Puljeantallet i Serie 2 vil optimalt set være 16 puljer, men et varierende antal tilmeldte hold gør dette umuligt at forudse. Det tilstræbes, at der kommer minimum fem hold i hver pulje, gerne med oprykning af en eller flere to'ere, hvilket også giver mere at spille for.

Større niveauforskel i Jyllandsserien til efteråret
Kvindernes Jyllandsserie udvides med en ekstra pulje med 8 hold. Dermed vil der forventeligt være større niveauforskel i Jyllandsserien, når den nye struktur træder i kraft fra efterårets start.

Jyllandsserien vil herefter bestå af fire puljer à 8 hold, hvoraf puljevinderen rykker op og to hold rykker ned efter efteråret.