De jyske fodboldklubber vedtog i januar på DBU Jyllands delegeretmøde at justere en række regler om anvendelse og nedrykning af spillere til ungdomshold. Disse regelændringer træder allerede i kraft fra forårsturneringen. Se hele DBU Jyllands turneringsreglement her.

Det drejer sig om disse tre temaer:
1) Anvendelse af 1. års seniorer i U19 Drenge Liga 2
2) Nedrykning af halvårsspillere og 1. års seniorer i de to sidste kampe
3) Udvidelse af fleksibilitetsreglen

Anvendelse af 1. års seniorer i U19 Drenge Liga 2
Indtil nu har holdets placering i efterårets turnering qua turneringsreglementets § 8.2 været afgørende for, om et Liga 2-hold i forårets turnering måtte anvende 1. års seniorer.

Fremadrettet – gældende fra forårsturneringens start - spiller alle hold i U19 Drenge Liga 2 efter de samme regler, og må anvende fem 1. års seniorer.

Nedrykning af halvårsspillere og 1. års seniorer i de to sidste kampe
For halvårsspillere og 1. års seniorer er turneringsreglementets § 19.13 skærpet ved, at disse spillere ved nedrykning i en af de to sidste kampe for det yngre hold, skal have deltaget i det angivne antal kampe inden de to sidste kampe – det er ikke tilstrækkeligt at have været spilleberettiget.

Dermed er de skærpede krav for nedrykning af for gamle spillere harmoniseret, så de samme regler gælder uanset, om der er tale om anvendelse af fleksibilitetsreglen eller ej.

Udvidelse af fleksibilitetsreglen
Den såkaldte fleksibilitetsregel er nu blevet endnu mere fleksibel, når det handler om anvendelse af halvårsspillere. Nu har halvårsspillere nemlig mulighed for at spille fleksibelt mellem to hold, også selvom klubben ikke har et hold i spillerens årgang.

Den nye tilføjelse til turneringsreglementets § 19.3 lyder formelt sådan: ”Hvis klubben ikke har et hold i halvårsspillerens egen årgang, betragtes den yngre årgang som spillerens årgang, og halvårsspilleren må benyttes på denne årgang og på ét højere rangerende hold i klubbens årgange herover.”

Så det er op til klubben at vurdere, hvilken årgang halvårsspilleren skal høre til, hvis klubben ikke har hold i spillerens egen årgang – skal det være den yngre eller den ældre årgang.

Bemærk, at udvidelsen af fleksibilitetsreglen også gælder for indefodboldreglementet og futsalreglementet for den kommende sæson, 2020/2021.