Hujende studenter, duftende af solcreme og ændringer til Fodboldloven.

Hver eneste sommer kommer det særlige internationale fodboldorgan IFAB (International Football Association Board) med en række ændringer til Fodboldloven.

Men hvor der sidste år kom en lang række store ændringer, ser det i år lidt anderledes ud. Her er der nemlig væsentligt færre, og også mindre omsiggribende, ændringer på tapetet.

Benskinner skal dække hele skinnebenet

Som de fleste er fuldt beviste om, er der stor forskel på fodboldkampe i professionelt regi kontra breddefodboldkampe. Derfor er der også nogle af ændringerne, som har større relevans i landets øverste rækker end for de jyske breddeklubber.

En af de præciseringer som kan være relevant at vide for en breddetræner eller breddespiller er, at det er blevet understreget i Fodboldloven at benskinner skal ”yde en rimelig beskyttelse” af skinnebenet – altså i princippet dække hele skinnebenet.

Herudover er det også blevet præciseret, at det er arrangøren af kampen, som skal sørge for at der er bolde nok til rådighed. Det er ikke dommerens eller modstanderholdets ansvar.

Gule kort annulleres før straffesparkskonkurrence

Én af de ændringer, som måske godt kunne komme i spil, når de jyske fodboldklubber kæmper om pokaler, kunne være at det fremover gælder, at gule kort og påtaler bliver nulstillet før en eventuel straffesparkskonkurrence. Og endnu mere væsentligt for os i breddefodbolden er det, at det ligeledes gælder, at tidsbegrænsede udviste spillere (som altså har fået en 10-minuttersudvisning pga. gult kort) gerne må deltage i en straffesparkskonkurrence.

I forbindelse med straffespark i øvrigt, gælder nu også fremadrettet, at såfremt en målmand ”går før tiden” og redder bolden fra at gå i mål, og sparket derfor skal tages om, skal  dommeren nøjes med at give målmanden en påtale. En advarsel kommer først på tale ved gentagelsestilfælde. Bemærk  i øvrigt også, at såfremt målmanden ”går for tidligt” skal sparket kun skal tages om, hvis målmanden redder sparket – eller tydeligt påvirker sparkeren. Med andre ord: Går målmanden ”før tid,” og sparkeren sparker på målstangen eller overliggeren,  eller forbi mål, så er der ikke omspark.

Hands or no hands, that’s the question

Så er den der igen: paragraffen om ”hånd på bolden” eller slet og ret hands.

Sidste år fik reglen en ordentlig rundbarbering, og i år bliver der også studset lidt kanter hist og her.

er nu kommet en klar definition på, hvor skulderen stopper, og armen begynder. Helt lavpraktisk betyder det, at adskillelsen er ved den øverste del af armhulen.

I relation til at bruge armen eller hånden, fik Fodboldloven sidste år også tilføjet, at en angriber ikke måtte opnå en scoring eller scoringsmulighed efter en berøring med hånden – heller ikke selv om det skulle have været uforsætligt.

Det gælder fortsat, men dog hæftes ordet ”umiddelbart” på. Det betyder i praksis, at dommeren skal vurdere i sammenhæng med afstand til målet, antal boldberøringer samt tidsfaktor.

Vil du vide mere?

Ovenstående gennemgang vil nok dække de fleste breddeklubbers behov. Men er du typen, som gerne vil kende det hele i dybden, så har du også mulighed for det.

Her kan du nemlig se et såkaldt webinar, hvor DBU Dommerdiplominstruktur Poul Johan Christensen gennemgår årets ændringer.

Webinaret varer 36 minutter og er hovedsageligt henvendt til fodbolddommere, men er forklaret på en letforståelig måde.