DBU Jyllands årlige opgørelse over disciplinære hændelser og sager bærer præg af et især corona-plaget forår, hvor blot fire ud af 14.319 planlagte kampe i den centrale 11-mandsturnering blev afviklet.

Med cirka halvt så mange afviklede kampe som i 2019 er 2020 derfor ikke umiddelbart sammenligneligt, men opgørelsen viser omtrent en tilsvarende nedgang i antallet af sager.

I 2020 er der i alt behandlet 893 disciplinærsager mod 1295 i 2019. Deraf udgør dispensationssager (primært ansøgninger om aldersdispensationer, supplerende spilletilladelser og klubskifte) som sædvanligt en betragtelig del – helt præcist 523 i 2020, mens der i 2019 blev behandlet 655 af den type.

Heldigvis kun få grove sager
Når det kommer til voldsomme sager, er det heldigvis meget få kampe, der boner ud i statistikken. I efterårets knap 16.200 spillede 11-mandskampe er det sket 11 gange, at en spiller er blevet udvist på grund af voldelig adfærd. I 2019 skete det 24 gange.

12 gange har dommeren set sig nødsaget til at give et rødt kort for truende adfærd, og syv kampe er blevet afbrudt på baggrund af trusler og upassende opførsel. I 2019 lå de tilsvarende tal på henholdsvis 22 og 16.

Formand for DBU Jyllands Disciplinærudvalg, Kristian Nørgaard Thomsen, pointerer de mange flyttede og aflyste kampe som følge af corona-epidemien, men ellers svarer 2020-opgørelsen ifølge disciplinærformanden nogenlunde til sidste års tal.

- Ser vi på året som helhed, er der trods corona heldigvis blevet spillet mange kampe, og i forhold til andre år er der ikke noget særligt, der springer i øjnene, siger han og fortsætter:

- Vi har desværre nogle enkelte, grove sager, og det er nok svært at undgå, for der sker bare en kortslutning hos nogle enkelte en gang imellem, og det kan ske både på fodboldbanen og udenfor. Vi skal selvfølgelig helst ikke have den type sager, og det er beklageligt, når det sker, men det er heldigvis så få, lyder det fra Kristian Nørgaard Thomsen.